Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 50/1968 Sb.

Vydána dne: 29.12.1968
Číslo Název předpisu Účinnost od
190/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965 01.01.1967
191/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou 03.05.1968
192/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii 07.02.1968
193/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
194/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
195/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
196/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
197/1968 Sb. Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady 01.01.1969
198/1968 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.01.1969
199/1968 Sb. Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.01.1969
200/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích 01.01.1969
201/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací 01.01.1969
202/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
203/1968 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci