Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 27/1968 Sb.

Vydána dne: 01.07.1968
Číslo Název předpisu Účinnost od
87/1968 Sb. Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči 01.07.1968
88/1968 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 01.07.1968
89/1968 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení 01.07.1968
90/1968 Sb. Zákon o některých opatřeních na úseku dani placených obyvatelstvem 01.07.1968
91/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.07.1968
92/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb. 01.07.1968
93/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin 01.07.1968
94/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb 01.07.1968
95/1968 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 01.07.1968
96/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 01.07.1968
o1/c27/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů