Objednat předplatné

Částka č. 31/1967 Sb.

Vydána dne: 24.08.1967
Číslo Název předpisu Účinnost od
81/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví 24.08.1967
82/1967 Sb. Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě 01.09.1967
83/1967 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství 24.08.1967
84/1967 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 01.09.1967
85/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb. 01.09.1967
86/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komise, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními 24.08.1967
87/1967 Sb. Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 01.09.1967
88/1967 Sb. Vyhláška Svazu výrobních družstev o nemocenském pojištění členů výrobních družstev 24.08.1967
o1/c31/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c31/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1967
o3/c31/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů