Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 48/1964 Sb.

Vydána dne: 18.06.1964
Číslo Název předpisu Účinnost od
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích 01.07.1964
111/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích 01.07.1964
112/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání 18.06.1964
113/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči 01.01.1965
114/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku 01.07.1964
115/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení 01.07.1964
116/1964 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž 01.07.1964