Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 39/1964 Sb.

Vydána dne: 28.05.1964
Číslo Název předpisu Účinnost od
88/1964 Sb. Vládní nařízení o úpravě délky základní služby ženám, které dobrovolně vstoupí do vojska 28.05.1964
89/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví 13.03.1964
90/1964 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků 28.05.1964
91/1964 Sb. Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev, kterou se mění vyhláška č. 274/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev 28.05.1964
o1/c39/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.04.1962