Objednat předplatné

Částka č. 64/1961 Sb.

Vydána dne: 07.12.1961
Číslo Název předpisu Účinnost od
135/1961 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 07.12.1961
136/1961 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 07.12.1961
137/1961 Sb. Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 01.01.1962
138/1961 Sb. Usnesení národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 07.12.1961
139/1961 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962 01.12.1961