Objednat předplatné

Částka č. 51/1960 Sb.

Vydána dne: 23.08.1960
Číslo Název předpisu Účinnost od
124/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy 23.08.1960
125/1960 Sb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů 23.08.1960
126/1960 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 23.08.1960