Objednat předplatné

Částka č. 21/1960 Sb.

Vydána dne: 21.05.1960
Číslo Název předpisu Účinnost od
55/1960 Sb. Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení 21.05.1960
56/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek 21.05.1960
57/1960 Sb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.05.1960
58/1960 Sb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.04.1960
59/1960 Sb. Úřední sdělení z ministerstva školství a kultury o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 44/1960 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů 21.05.1960