Objednat předplatné

Částka č. 3/1954 Sb.

Vydána dne: 04.02.1954
Číslo Název předpisu Účinnost od
4/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami 18.08.1953
5/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952 01.07.1953
6/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A. listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 16.12.1953