Objednat předplatné

Částka č. 48/1948 Sb.

Vydána dne: 04.06.1948
Číslo Název předpisu Účinnost od
127/1948 Sb. Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem 04.06.1948
128/1948 Sb. Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky 04.06.1948
129/1948 Sb. Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu 04.06.1948
130/1948 Sb. Zákon o národních umělcích 04.06.1948
131/1948 Sb. Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 04.06.1948
132/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu 04.06.1948
133/1948 Sb. Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu 04.06.1948
134/1948 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci 13.04.1948
135/1948 Sb. Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy 02.04.1948
136/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních 19.06.1948