Objednat předplatné

Částka č. 67/1946 Sb.

Vydána dne: 05.08.1946
Číslo Název předpisu Účinnost od
158/1946 Sb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským 01.07.1946
159/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících 01.01.1946
160/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných 05.08.1946