Objednat předplatné

Částka č. 39/1946 Sb.

Vydána dne: 03.05.1946
Číslo Název předpisu Účinnost od
78/1946 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa) 01.04.1946
79/1946 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících 01.04.1946
80/1946 Sb. Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona 03.05.1946
81/1946 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938 03.05.1946
82/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových 03.05.1946