Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 106/1946 Sb.

Vydána dne: 30.12.1946
Číslo Název předpisu Účinnost od
244/1946 Sb. Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi 30.12.1946
245/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost 09.01.1947
246/1946 Sb. Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti 30.12.1946
247/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců 30.12.1946
248/1946 Sb. Zákon o úpravě svátkového práva 01.01.1947
249/1946 Sb. Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva 01.01.1946
250/1946 Sb. Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh 30.12.1946
251/1946 Sb. Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí 30.12.1946
252/1946 Sb. Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků 30.12.1946
253/1946 Sb. Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII 30.12.1946
254/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek 01.01.1947