Objednat předplatné

Částka č. 105/1946 Sb.

Vydána dne: 28.12.1946
Číslo Název předpisu Účinnost od
235/1946 Sb. Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova 28.12.1946
236/1946 Sb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 01.01.1947
237/1946 Sb. Vládní nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení 01.01.1947
238/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících 28.12.1946
239/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů 04.01.1947
240/1946 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou 01.01.1947
241/1946 Sb. Vyhláška ministra vnútra o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave 28.12.1946
242/1946 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 12.01.1947
243/1946 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské 01.01.1947