Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 10/1946 Sb.

Vydána dne: 19.02.1946
Číslo Název předpisu Účinnost od
24/1946 Sb. Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským 01.01.1946
25/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení 19.02.1946
26/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společnosti s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům 19.02.1946
27/1946 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody 19.02.1946