Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 76/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Částka 30/2021
Platnost od 16.02.2021
Účinnost od 17.02.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb. a nařízení vlády č. 453/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) K záchranným pracím spočívajícím v činnostech spojených s testováním ve státem garantované síti odběrových míst k prokázání výskytu koronaviru SARS CoV-2 se povolává nejvýše 150 vojáků v činné službě.

(3) Povolání podle odstavců 1 a 2 končí uplynutím dne 31. prosince 2021.“.

2. V § 2 se slovo „úkolu“ nahrazuje slovem „úkolů“ a na konci textu se doplňuje text „odst. 1 a 2“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru