Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 46/2021 Sb.Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

Částka 21/2021
Platnost od 09.02.2021
Účinnost od 01.03.2021 (za 1 den)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

VYHLÁŠKA

ze dne 5. února 2021

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického bez odborného dohledu

a) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

b) provádět předanestetické vyšetření pacientů s anesteziologickým rizikem podle klasifikace ASA ve stupni I a II, zhodnocení rizika, připravit pacienta k operačnímu výkonu, stanovit plán anesteziologické péče,

c) indikovat rozsah pooperačního monitorování a určit cílové oddělení akutní lůžkové péče standardní nebo odpovídající akutní lůžkové péče intenzivní,

d) zavádět periferní žilní katetr, nasogastrickou sondu, permanentní močový katetr, arteriální katetr, centrální žilní katetr,

e) provádět zajištění dýchacích cest tracheální intubací nebo zavedením supraglotické pomůcky,

f) podávat celkové svodné nebo regionální anestezie k plánovaným diagnostickým a léčebným výkonům u dospělých pacientů s anesteziologickým rizikem podle klasifikace ASA ve stupni I a II,

g) zajistit a ošetřit pacienta v pooperačním období včetně zabezpečení systémové a regionální analgesie,

h) provádět základní zajištění pacientů s náhlým selháním životních funkcí nebo pacientů takovým selháním bezprostředně ohrožených, včetně zabezpečení nezbytné konsiliární spolupráce a indikace zahájení orgánové podpory,

i) diagnostikovat a léčit základní poruchy vnitřního prostředí a případně zajistit nutriční podporu,

j) diagnostikovat a léčit nejčastější infekční stavy v intenzivní péči,

k) provádět kardiopulmonální resuscitaci včetně defibrilace nebo kardioverze pacientům ve všech věkových skupinách, poskytovat poresuscitační péči u dospělých.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru