Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

Částka 20/2021
Platnost od 09.02.2021
Účinnost od 01.03.2021 (za 1 den)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

ze dne 1. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, se mění takto:

1. V § 2 písm. c) se za slova „nádrž na“ vkládá slovo „vodním“, slovo „a“ za slovem „rybník“ se nahrazuje čárkou a za slova „umělé jezero“ se vkládají slova „a zatopený prostor po těžbě“.

2. V § 3 odst. 1 se za slova „vodních toků2)“ vkládají slova „nebo nad jiným soustředěním povrchové vody v určitém prostředí“.

3. V § 3 odst. 2 se za slova „v příloze“ vkládá text „č. 1“.

4. V § 4 odst. 2 se za slova „v příloze“ vkládá text „č. 1“.

5. Za § 4 se vkládá nový § 5, který zní:

㤠5

Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

6. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2011 Sb. a zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2011 Sb.

Popisné charakteristiky kategorií povrchových vod

Tabulka č. 1: Popisné charakteristiky kategorie řeka

Popisná charakteristikaPozice v čtyřmístném kódu*Počet kritérií popisné charakteristikyKritériumKód kritéria
umoříA3Severní moře1
Baltské moře2
Černé moře3
nadmořská výška v m n. m. (h)B4h < 2001
200 ≤ h < 5002
500 ≤ h < 8003
h ≥ 8004
geologieC2krystalinikum a vulkanity1
pískovce, jílovce, kvartér2
řád toku**D3potoky (řád 1-3)1
říčky (řád 4-6)2
řeky (řád 7-9)3

* typ útvaru povrchových vod kategorie řeka je určen čtyřmístným kódem v obecném formátu A-B-C-D

** řád toku stanovený podle metody Strahlera

Tabulka č. 2: Popisné charakteristiky kategorie jezero

Popisná charakteristikaPozice v čtyřmístném kódu*Počet kritérií popisné charakteristikyKritériumKód kritéria
nadmořská výška v m n. m. Bpv(h)A3h ≤ 2001
200 ≤ h < 7002
h ≥7003
zeměpisná šířka (zš)B148.63443N ≤ zš < 50,79530N1
zeměpisná délka (zd)C112,35094E ≤ zd < 18,53515E1
maximální hloubka v m (zmax)D2zmax < 131
zmax > 132
geologieE2krystalinikum a vulkanity1
pískovce, jílovce, kvartér2
velikost plochy v km2 (A)F1A > 0,51
I průměrná hloubka vody v m (zprum)G2zprum < 51
zprum > 52
doba zdržení v letech (TRT)H3TRT ≤ 0,11
0,1 < TRT < 0,52
TRT ≥ 0,53

* typ útvaru povrchových vod kategorie jezero je určen osmimístným kódem ve formátu A-B-C-D-E-F-G-H“.

7. Za přílohu č. 1 se doplňuje příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 49/2011 Sb.

Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod

ID útvaruNázev útvaruDílčí povodíKategorieHMCH*
BER_0010Mže od pramene po vzdutí nádrže LučinaBERRP
BER_0040Sedlištský potok od pramene po ústí do MžeBERRP
BER_0050Hamerský potok od státní hranice po ústí do MžeBERRP
BER_0060Kosový potok od pramene po ústí do MžeBERRP
BER_0080Úhlavka od pramene po Výrovský potokBERRP
BER_0090Výrovský potok od pramene po ústí do toku ÚhlavkaBERRP
BER_0100Úhlavka od toku Výrovský potok po ústí do MžeBERRP
BER_0110Mže od toku Úhlavka po vzdutí nádrže HracholuskyBERRP
BER_0120Úterský potok od pramene po Nezdický potokBERRP
BER_0130Nezdický potok od pramene po ústí do toku Úterský potokBERRP
BER_0140Hadovka od pramene po ústí do toku Úterský potokBERRP
BER_0150Úterský potok od toku Nezdický potok po vzdutí nádrže HracholuskyBERRP
BER_0165_JNádrž Hracholusky na toku MžeBERJS
BER_0170Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0180Radbuza od pramene po Černý potokBERRP
BER_0190Černý potok od pramene po tok PivoňkaBERRP
BER_0200Pivoňka od pramene po ústí do toku Černý potokBERRP
BER_0210Černý potok od toku Pivoňka po ústí do toku Radbuza a Radbuza po tok ZubřinaBERRP
BER_0220Zubřina od pramene po Záhořanský potokBERRP
BER_0230Záhořanský potok od pramene po ústí do toku ZubřinaBERRP
BER_0240Zubřina od toku Záhořanský potok po ústí do toku RadbuzaBERRP
BER_0250Radbuza od toku Zubřina po tok MerklínkaBERRP
BER_0260Merklínka od pramene po ústí do toku RadbuzaBERRP
BER_0270Radbuza od toku Merklínka po vzdutí nádrže České údolíBERRP
BER_0285_JNádrž České údolí na toku RadbuzaBERJS
BER_0290Úhlava od pramene po Bílý potokBERRP
BER_0300Bílý potok od pramene po ústí do toku ÚhlavaBERRP
BER_0310Úhlava od toku Bílý potok po vzdutí nádrže NýrskoBERRP
BER_0325_JNádrž Nýrsko na toku ÚhlavaBERJS
BER_0330Chodská Úhlava od pramene po ústí do toku ÚhlavaBERRP
BER_0340Jelenka od pramene po ústí do toku ÚhlavaBERRP
BER_0350Drnový potok od pramene po ústí do toku ÚhlavaBERRP
BER_0360Poleňka od pramene po ústí do toku ÚhlavaBERRP
BER_0370Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potokBERRP
BER_0380Točnický potok od pramene po Měcholupský potokBERRP
BER_0390Měcholupský potok od pramene po ústí do toku Točnický potokBERRP
BER_0400Točnický potok od toku Měcholupský potok po ústí do toku ÚhlavaBERRP
BER_0420Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku RadbuzaBERRP
BER_0430Radbuza od hráze nádrže České údolí po ústí do toku BerounkaBERRS
BER_0440Úslava od pramene po Myslívský potokBERRP
BER_0450Myslívský potok od pramene po ústí do toku ÚslavaBERRP
BER_0460Podhrázský potok od pramene po ústí do toku ÚslavaBERRP
BER_0470Bradava od pramene po ústí do toku ÚslavaBERRP
BER_0480Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0490Klabava od pramene po Skořický potokBERRP
BER_0500Skořický potok od pramene po ústí do toku KlabavaBERRP
BER_0510Holoubkovský potok od pramene po ústí do toku KlabavaBERRP
BER_0520Voldušský potok od pramene po ústí do toku KlabavaBERRP
BER_0530Klabava od toku Skořický potok po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0540Třemošná od pramene po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0550Berounka od toku Mže po tok StřelaBERRP
BER_0560Střela od pramene po vzdutí nádrže ŽluticeBERRP
BER_0570Ratibořský potok od pramene po vzdutí nádrže ŽlutíceBERRP
BER_0585_JNádrž Žlutice na toku StřelaBERJS
BER_0590Velká Trasovka od pramene po ústí do toku StřelaBERRP
BER_0600Manětínský potok od pramene po ústí do toku StřelaBERRP
BER_0610Mladotický potok od pramene po ústí do toku StřelaBERRP
BER_0620Kralovický potok od pramene po ústí do toku StřelaBERRP
BER_0630Střela od hráze nádrže Žlutice po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0640Radnický potok od pramene po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0650Javorníce od pramene po Šípský potokBERRP
BER_0660Šípský potok od pramene po ústí do JavorníceBERRP
BER_0670Javorníce od toku Šípský potok po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0680Zbirožský potok od pramene po tok KoželužkaBERRP
BER_0690Koželužka od pramene po ústí do toku Zbirožský potokBERRP
BER_0700Vejvanovský potok od pramene po ústí do toku Zbirožský potokBERRP
BER_0710Zbirožský potok od toku Koželužka po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0720Upořský potok od pramene po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0730Berounka od toku Střela po Rakovnický potokBERRP
BER_0740Rakovnický potok od pramene po Kolešovický potokBERRP
BER_0750Kolešovický potok od pramene po ústí do toku Rakovnický potokBERRP
BER_0760Lišanský potok od pramene po ústí do toku Rakovnický potokBERRP
BER_0770Rakovnický potok od toku Kolešovický potok po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0810Klíčava od pramene po ústí do toku BerounkaBERRS
BER_0820Berounka od toku Rakovnický potok po tok LitavkaBERRP
BER_0830Litavka od pramene po Obecnický potokBERRP
BER_0840Litavka od toku Obecnický potok po tok ChumavaBERRP
BER_0850Chumava od pramene po ústí do toku LitavkaBERRP
BER_0860Litavka od toku Chumava po Červený potokBERRP
BER_0870Červený potok od pramene po Stroupínský potokBERRP
BER_0880Stroupínský potok od pramene po ústí do toku Červený potokBERRP
BER_0890Červený potok od toku Stroupínský potok po ústí do toku LitavkaBERRS
BER_0900Litavka od toku Červený potok po ústí do toku BerounkaBERRS
BER_0910Loděnice od pramene po Lhotecký potokBERRP
BER_0920Loděnice od toku Lhotecký potok po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0930Svinařský potok od pramene po ústí do toku BerounkaBERRP
BER_0940Berounka od toku Litavka po ústí do toku VltavaBERRS
BER_2015_JNádrž Lučina na toku MžeBERJS
BER_2020Lužní potok od pramene po vzdutí nádrže LučinaBERRP
BER_2070Mže od hráze nádrže Lučina po tok ÚhlavkaBERRP
BER_2410Příchovický potok a Zlatý potok od pramene po ústí do toku ÚhlavaBERRP
DUN_0010Nivní potok od pramene po ústí do toku KatharinabachDUNRP
DUN_0020Kateřinský potok od pramene po státní hraniciDUNRP
DUN_0030Hraniční potok od pramene po ústí do toku KatharinabachDUNRP
DUN_0040Celní potok od pramene po státní hraniciDUNRP
DUN_0050Nemanický potok od pramene po státní hraniciDUNRP
DUN_0060Černý potok od pramene po ústí do toku SchwarzbachDUNRP
DUN_0070Režná od pramene po státní hraniciDUNRP
DUN_0080Kouba od pramene po státní hraniciDUNRP
DUN_0090Rybniční potok od pramene po ústí do toku ChambDUNRP
DUN_0120Medvědí potok od pramene po ústí do DanglesbachDUNRP
DUN_0130Teplá Bystřice od pramene po ústí do toku ChambDUNRP
DUN_0140Chladná Bystřice od pramene po státní hraniciDUNRP
DUN_0150Světlá od pramene po státní hraniciDUNRP
DUN_0160Mlýnský potok od pramene po Horský potok včetněDUNRP
DUN_1070Svárožná od pramene po ústí do toku RežnáDUNRP
DUN_1080Kouba/Chamb od státní hranice po státní hraniciDUNRP
DVL_0015_JNádrž Orlík III na toku VltavaDVLJS
DVL_0020Líšnický potok od pramene po ústí do toku VltavaDVLRP
DVL_0030Vltava od hráze nádrže Orlík po vzdutí nádrže SlapyDVLRS
DVL_0040Brzina od pramene po vzdutí nádrže SlapyDVLRP
DVL_0050Mastník od pramene po Sedlecký potokDVLRP
DVL_0060Sedlecký potok od pramene po ústí do toku MastníkDVLRP
DVL_0070Křečovický potok od pramene po ústí do toku MastníkDVLRP
DVL_0080Mastník od toku Sedlecký potok po vzdutí nádrže SlapyDVLRP
DVL_0095_JNádrž Slapy na toku VltavaDVLJS
DVL_0100Kocába od pramene po ústí do toku VltavaDVLRP
DVL_0110Vltava od hráze nádrže Slapy po tok SázavaDVLRS
DVL_0125_JRybník Velké Dářko na toku SázavaDVLJS
DVL_0130Nižkovský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0140Losenický potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0150Borovský potok od pramene po tok BěláDVLRP
DVL_0160Bělá od pramene po ústí do toku Borovský potokDVLRP
DVL_0170Borovský potok od toku Bělá po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0180Břevnický potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0190Sázava od toku Nižkovský potok po tok ŠlapankaDVLRP
DVL_0200Šlapanka od pramene po Zlatý potokDVLRP
DVL_0210Zlatý potok od pramene po Mlýnský potokDVLRP
DVL_0220Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Zlatý potokDVLRP
DVL_0230Zlatý potok od toku Mlýnský potok po ústí do toku Šlapanka a Šlapanka po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0240Žabinec od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0250Úsobský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0260Perlový potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0270Lučický potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0280Sázavka od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0290Pstružný potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0300Olešenský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0310Ostrovský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0320Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka)DVLRP
DVL_0330Želivka (Hejlovka) od pramene po Cerekvický potokDVLRP
DVL_0340Cerekvický potok od pramene po ústí do toku Želivka (Hejlovka)DVLRP
DVL_0350Bělá od pramene po ústí do toku Želivka (Hejlovka)DVLRP
DVL_0360Jankovský potok od pramene po ústí do toku Želivka (Hejlovka)DVLRP
DVL_0370Želivka (Hejlovka) od toku Cerekvický potok po tok TrnavaDVLRP
DVL_0380Trnava od pramene po Kejtovský potokDVLRP
DVL_0390Kejtovský potok od pramene po ústí do toku TrnavaDVLRP
DVL_0400Trnava od toku Kejtovský potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka)DVLRP
DVL_0430Želivka (Hejlovka) od toku Trnava po vzdutí nádrže ŠvihovDVLRP
DVL_0440Martinický potok od pramene po vzdutí nádrže ŠvihovDVLRP
DVL_0450Blažejovický potok od pramene po vzdutí nádrže ŠvihovDVLRP
DVL_0460Sedlický potok od pramene po Čechtický potokDVLRP
DVL_0470Čechtický potok od pramene po ústí do toku Sedlický potokDVLRP
DVL_0480Sedlický potok od toku Čechtický potok po vzdutí nádrže ŠvihovDVLRP
DVL_0495_JNádrž Švihov na toku Želivka (Hejlovka)DVLJS
DVL_0500Želivka (Hejlovka) od hráze Švihov po ústí do toku SázavaDVLRS
DVL_0510Stěpánovský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0520Čestínský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0530Losinský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0540Blanice od pramene po Slupský potokDVLRP
DVL_0550Slupský potok od pramene po ústí do BlaniceDVLRP
DVL_0560Strašický potok od pramene po ústí do BlaniceDVLRP
DVL_0570Polánecký potok od pramene po ústí do BlaniceDVLRP
DVL_0580Chotýšanka od pramene po ústí do BlaniceDVLRP
DVL_0590Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0600Křešický potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0610Živý potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0620Sázava od toku Želivka (Hejlovka) po Nučický potokDVLRP
DVL_0630Nučický potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0640Jevanský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0650Mnichovka od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0660Benešovský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0670Konopišťský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0680Mokřanský potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0690Kamenický potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0700Tloskovský potok od pramene po ústí do toku Janovický potokDVLRP
DVL_0710Janovický potok od pramene po ústí do toku SázavaDVLRP
DVL_0720Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku VltavaDVLRP
DVL_0730Vltava od toku Sázava po tok BerounkaDVLRS
DVL_0740Botič od pramene po ústí do toku VltavaDVLRP
DVL_0750Rokytka od pramene po ústí do toku VltavaDVLRP
DVL_0760Knovízský potok od pramene po ústí do toku Zákolanský potokDVLRP
DVL_0770Zákolanský potok od pramene po ústí do toku VltavaDVLRP
DVL_0780Bakovský potok od pramene po Zlonický potokDVLRP
DVL_0790Zlonický potok od pramene po ústí do toku Bakovský potokDVLRP
DVL_0800Červený potok od pramene po ústí do toku Bakovský potokDVLRP
DVL_0810Bakovský potok od toku Zlonický potok po ústí do toku VltavaDVLRP
DVL_0820Vltava od toku Berounka po ústí do LabeDVLRS
DVL_0830Vraňansko-hořínský plavební kanálDVLRU
DVL_2120Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potokDVLRP
DVL_2220Sázava od pramene po vzdutí rybníka Velké DářkoDVLRP
DYJ_0010Moravská Dyje od pramene po tok MyslůvkaDYJRP
DYJ_0020Myslůvka od pramene po ústí do toku Moravská DyjeDYJRP
DYJ_0030Řečice (Olšanský potok) od pramene po vzdutí nádrže Nová ŘíšeDYJRP
DYJ_0045_JNádrž Nová Říše na toku Řečice (Olšanský potok)DYJJS
DYJ_0050Vápovka od pramene po ústí do toku Moravská Dyje, včetně toku Řečice (Olšanský potok) od hráze nádrže Nová ŘíšeDYJRP
DYJ_0060Bolíkovský potok od pramene po ústí do toku Moravská DyjeDYJRP
DYJ_0070Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hraniciDYJRP
DYJ_0080Pstruhovec od pramene po státní hraniciDYJRP
DYJ_0090Slavonický potok od pramene po státní hraniciDYJRP
DYJ_0100Dyje od státní hranice po vzdutí nádrže Vranov, včetně toku Křeslický potokDYJRP
DYJ_0110Želetavka od pramene po Manešovický potokDYJRP
DYJ_0120Manešovický potok od pramene po ústí do toku ŽeletavkaDYJRP
DYJ_0130Bihanka od pramene po ústí do toku ŽeletavkaDYJRP
DYJ_0140Želetavka od Manešovického potoka po vzdutí nádrže VranovDYJRP
DYJ_0155_JNádrž Vranov na toku DyjeDYJJS
DYJ_0160Dyje od hráze nádrže Vranov po státní hraniciDYJRS
DYJ_0170Dyje od státní hranice po vzdutí nádrže ZnojmoDYJRS
DYJ_0180Dyje od vzdutí nádrže Znojmo po státní hraniciDYJRP
DYJ_0190Dyje od státní hranice po státní hraniciDYJRP
DYJ_0200Dyje od státní hranice po vzdutí nádrže Nové Mlýny I. - horníDYJRS
DYJ_0210Jevišovka od pramene po tok Ctidružický potokDYJRP
DYJ_0220Ctidružický potok od pramene po ústí do toku JevišovkaDYJRP
DYJ_0230Nedveka od pramene po ústí do toku JevišovkaDYJRP
DYJ_0240Plenkovický potok od pramene po ústí do toku JevišovkaDYJRP
DYJ_0250Křepička od pramene po ústí do toku JevišovkaDYJRP
DYJ_0260Skalická od pramene po ústí do toku JevišovkaDYJRP
DYJ_0270Jevišovka od toku Ctidružický potok po ústí do DyjeDYJRP
DYJ_0295_JNádrž Nové Mlýny I. - horní na toku DyjeDYJJS
DYJ_0300Svratka od pramene po Bílý potokDYJRP
DYJ_0310Bílý potok od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0320Fryšávka od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0330Svratka od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Vír I.DYJRP
DYJ_0345_JNádrž Vír I. na toku SvratkaDYJJS
DYJ_0350Bystřice od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0360Hodonínka od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0370Nedvědička od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0380Svratka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobrůvka (Loučka)DYJRS
DYJ_0390Bobrůvka (Loučka) od pramene po tok LibochovkaDYJRP
DYJ_0400Libochovka od pramene po ústí do toku Bobrůvka (Loučka)DYJRP
DYJ_0410Bobrůvka (Loučka) od toku Libochovka po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0420Besének od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0430Lubě od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0440Bílý potok od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0450Svratka od toku Bobrůvka (Loučka) po vzdutí nádrže BrnoDYJRP
DYJ_0460Kuřimka od pramene po vzdutí nádrže BrnoDYJRP
DYJ_0470Veverka od pramene po vzdutí nádrže BrnoDYJRP
DYJ_0485_JNádrž Brno na toku SvratkaDYJJS
DYJ_0490Svratka od hráze nádrže Brno po tok SvitavaDYJRS
DYJ_0500Svitava od pramene po tok KřetínkaDYJRP
DYJ_0510Křetínka od pramene po vzdutí nádrže LetoviceDYJRP
DYJ_0525_JNádrž Letovice na toku KřetínkaDYJJS
DYJ_0530Křetínka od hráze nádrže Letovice po ústí do toku SvitavaDYJRS
DYJ_0540Bělá od pramene po vzdutí nádrže BoskoviceDYJRP
DYJ_0550Okrouhlý potok od pramene po vzdutí nádrže BoskoviceDYJRP
DYJ_0565_JNádrž Boskovice na toku BěláDYJJS
DYJ_0570Bělá od hráze nádrže Boskovice po ústí do toku SvitavaDYJRS
DYJ_0580Býkovka od pramene po ústí do toku SvitavaDYJRP
DYJ_0590Svitava od toku Křetínka po tok PunkvaDYJRP
DYJ_0600Punkva od pramene po ponorDYJRP
DYJ_0610Bílá voda od pramene po Marianínský potok včetněDYJRP
DYJ_0620Punkva od ponoru po ústí do toku SvitavaDYJRP
DYJ_0630Šebrovka od pramene po ústí do toku SvitavaDYJRP
DYJ_0640Křtinský potok od pramene po ústí do toku SvitavaDYJRP
DYJ_0650Svitava od toku Punkva po ústí do toku SvratkaDYJRS
DYJ_0660Bobrava od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0670Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava)DYJRP
DYJ_0680Litava (Cézava) od pramene po Litenčický potok včetněDYJRP
DYJ_0690Hvězdlička od pramene po ústí do toku Litava (Cézava)DYJRP
DYJ_0700Litava (Cézava) od toku Litenčický potok po RakovecDYJRP
DYJ_0710Rakovec od pramene po Vážanský potok včetněDYJRP
DYJ_0720Rakovec od toku Vážanský potok po ústí do toku Litava (Cézava)DYJRP
DYJ_0730Litava (Cézava) od toku Rakovec po tok Říčka (Zlatý potok)DYJRP
DYJ_0740Říčka (Zlatý potok) od pramene po tok RoketniceDYJRP
DYJ_0750Roketnice od pramene po ústí do toku Říčka (Zlatý potok)DYJRP
DYJ_0760Říčka (Zlatý potok) od toku Roketnice po ústí do toku Litava (Cézava)DYJRP
DYJ_0770Moutnický (Borkovanský) potok od pramene po ústí do toku Litava (Cézava)DYJRP
DYJ_0780Litava (Cézava) od toku Říčka (Zlatý potok) po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0790Satava od pramene po ústí do toku SvratkaDYJRP
DYJ_0800Svratka od toku Litava (Cézava) po vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - středníDYJRP
DYJ_0810Jihlava od pramene po Třešťský potokDYJRP
DYJ_0820Třešťský potok od pramene po ústí do toku JihlavaDYJRP
DYJ_0830Maršovský potok od pramene po vzdutí nádrže HubenovDYJRP
DYJ_0845_JNádrž Hubenov na toku Maršovský potokDYJJS
DYJ_0850Jihlava od toku Třešťský potok po tok Jih lávka, včetně toku Maršovský potok od hráze nádrže HubenovDYJRP
DYJ_0860Jihlávka od pramene po ústí do toku JihlavaDYJRP
DYJ_0870Jihlava od toku Jihlávka po tok BrtniceDYJRP
DYJ_0880Brtnice od pramene po ústí do toku JihlavaDYJRP
DYJ_0890Stařečský potok od pramene po ústí do toku JihlavaDYJRP
DYJ_0900Klapovský potok od pramene po ústí do toku JihlavaDYJRP
DYJ_0910Mlýnský potok od pramene po ústí do toku JihlavaDYJRP
DYJ_0920Jihlava od toku Brtnice po vzdutí nádrže DalešiceDYJRP
DYJ_0935_JNádrž Dalešice na toku JihlavaDYJJS
DYJ_0945_JNádrž Mohelno na toku JihlavaDYJJS
DYJ_0950Jihlava od hráze nádrže Mohelno po tok OslavaDYJRP
DYJ_0960Oslava od pramene po Bohdalovský potokDYJRP
DYJ_0970Bohdalovský potok od pramene po ústí do toku OslavaDYJRP
DYJ_0980Znětínecký potok od pramene po ústí do toku OslavaDYJRP
DYJ_0990Oslava od toku Bohdalovský potok po vzdutí nádrže MostištěDYJRP
DYJ_1005_JNádrž Mostiště na toku OslavaDYJJS
DYJ_1010Oslava od hráze nádrže Mostiště po tok BalinkaDYJRS
DYJ_1020Balinka od pramene po Lavičský potokDYJRP
DYJ_1030Svatoslavský potok od pramene po ústí do toku BalinkaDYJRP
DYJ_1040Balinka od toku Lavičský potok včetně po ústí do toku OslavaDYJRP
DYJ_1050Vodra od pramene po ústí do toku OslavaDYJRP
DYJ_1060Polomina od pramene po ústí do toku OslavaDYJRP
DYJ_1070Okarecký potok od pramene po ústí do toku OslavaDYJRP
DYJ_1080Chvojnice od pramene po ústí do toku OslavaDYJRP
DYJ_1090Balinka od pramene po ústí do toku OslavaDYJRP
DYJ_1100Oslava od toku Balinka po ústí do toku JihlavaDYJRP
DYJ_1110Rokytná od pramene po tok RokytkaDYJRP
DYJ_1120Rokytka od pramene po Jakubovský potok včetněDYJRP
DYJ_1130Stěpánovický potok od pramene po ústí do toku RokytnáDYJRP
DYJ_1140Rokytná od toku Rokytka po tok Rouchovanka, včetně toku Rokytka od toku Jakubovský potokDYJRP
DYJ_1150Rouchovanka od pramene po ústí do toku RokytnáDYJRP
DYJ_1160Rokytná od toku Rouchovanka po ústí do toku JihlavaDYJRP
DYJ_1170Olbramovický potok od pramene po vzdutí rybníka NovoveskýDYJRP
DYJ_1175_JRybník Novoveský na toku Olbramovický potokDYJJS
DYJ_1180Jihlava od toku Oslava po vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - středníDYJRP
DYJ_1195_JNádrž Nové Mlýny II. - střední na toku DyjeDYJJS
DYJ_1205_JNádrž Nové Mlýny III. - dolní na toku DyjeDYJJS
DYJ_1210Trkmanka od pramene po Spálený potokDYJRP
DYJ_1220Spálený potok od pramene po ústí do toku TrkmankaDYJRP
DYJ_1230Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku DyjeDYJRP
DYJ_1240Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III. - dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, PoštornáDYJRS
DYJ_1250Včelínek (Sedlecký potok) od státní hranice po ústí do toku Odlehčovací rameno Dyje, PoštornáDYJRP
DYJ_1260Dyje od toku Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná po tok Kyjovka (Stupava)DYJRP
DYJ_1270Kyjovka (Stupava) od pramene po tok HruškoviceDYJRP
DYJ_1280Hruškovice od pramene po ústí do toku Kyjovka (Stupava)DYJRP
DYJ_1290Kyjovka (Stupava) od toku Hruškovice po ústí do DyjeDYJRP
DYJ_1300Dyje od toku Kyjovka (Stupava) po tok MoravaDYJRP
HOD_0010Odra od pramene po Libavský potokHODRP
HOD_0020Libavský potok od pramene po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0030Odra od toku Libavský potok po tok BudišovkaHODRP
HOD_0040Budišovka od pramene po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0050Luha od pramene po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0060Odra od toku Budišovka po tok JičínkaHODRP
HOD_0070Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetněHODRP
HOD_0080Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku OdraHODRS
HOD_0090Husí potok od pramene po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0100Sedlnice od pramene po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0110Bílovka od pramene po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0120Odra od toku Jičínka po tok LubinaHODRP
HOD_0130Lubina od pramene po tok Lomná včetněHODRP
HOD_0140Tichava (Tchávka) od pramene po ústí do toku LubinaHODRP
HOD_0150Lubina od toku Lomná po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0160Ondřejnice od pramene po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0170Porubka od pramene po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0180Odra od toku Lubina po tok OpavaHODRS
HOD_0190Černá Opava od pramene po tok Střední OpavaHODRP
HOD_0200Střední Opava od pramene po tok Bílá OpavaHODRP
HOD_0210Bílá Opava od pramene po tok Střední OpavaHODRP
HOD_0220Opava od soutoku toků Střední a Bílá Opava po Milotický potok včetněHODRP
HOD_0230Opava od toku Milotický potok po tok OpaviceHODRP
HOD_0240Opavice od pramene po Burkvízský potok včetněHODRP
HOD_0250Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hraniceHODRP
HOD_0260Cizina od pramene po ústí do toku OpavaHODRS
HOD_0270Heraltický potok od pramene po ústí do toku OpavaHODRP
HOD_0280Velká od pramene po ústí do toku OpavaHODRP
HOD_0290Opava od Opavice po Plšťský potok včetněHODRS
HOD_0300Opava od toku Plšťský potok po tok MoraviceHODRP
HOD_0310Moravice od pramene po Bělokamenný potok včetněHODRP
HOD_0320Podolský potok od pramene po ústí do toku MoraviceHODRP
HOD_0330Moravice od toku Bělokamenný potok po vzdutí nádrže Slezská HartaHODRP
HOD_0340Kočovský potok od pramene po ústí do toku MoraviceHODRP
HOD_0350Černý potok od pramene po vzdutí nádrže Slezská HartaHODRP
HOD_0365_JNádrž Slezská Harta na toku MoraviceHODJS
HOD_0370Lobník od pramene po vzdutí nádrže KružberkHODRS
HOD_0385_JNádrž Kružberk na toku MoraviceHODJS
HOD_0390Hvozdnice od pramene po ústí do toku MoraviceHODRP
HOD_0400Moravice od hráze nádrže Kružberk po ústí do toku OpavaHODRS
HOD_0410Opusta od pramene po ústí do toku OpavaHODRP
HOD_0420Opava od Moravice po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0430Odra od toku Opava po tok OstraviceHODRS
HOD_0440Černá Ostravice od pramene po tok Bílá OstraviceHODRP
HOD_0450Ostravice a Bílá Ostravice od pramene po vzdutí nádrže ŠanceHODRP
HOD_0460Řečice od pramene po vzdutí nádrže ŠanceHODRP
HOD_0475_JNádrž Šance na toku OstraviceHODJS
HOD_0480Ostravice od hráze nádrže Šance po tok ČeladenkaHODRS
HOD_0490Frýdlantská Ondřejnice od pramene po ústí do toku ČeladenkaHODRP
HOD_0500Čeladenka od pramene po ústí do OstraviceHODRP
HOD_0510Ostravice od toku Čeladenka po tok MorávkaHODRP
HOD_0520Morávka od pramene po vzdutí nádrže MorávkaHODRP
HOD_0535_JNádrž Morávka na toku MorávkaHODJS
HOD_0540Morávka od hráze nádrže Morávka po tok MohelniceHODRP
HOD_0550Mohelnice od pramene po ústí do toku MorávkaHODRP
HOD_0560Morávka od Mohelnice po ústí do OstraviceHODRP
HOD_0570Olešná od pramene po vzdutí nádrže OlešnáHODRP
HOD_0585_JNádrž Olešná na toku OlešnáHODJS
HOD_0590Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do OstraviceHODRS
HOD_0600Ostravice od toku Morávka po tok LučinaHODRP
HOD_0610Lučina od pramene po vzdutí nádrže ŽermaniceHODRP
HOD_0625_JNádrž Žermanice na toku LučinaHODJS
HOD_0630Říčky od pramene po ústí do toku LučinaHODRP
HOD_0640Sušanka od pramene po ústí do toku LučinaHODRP
HOD_0650Venclůvka od pramene po ústí do toku LučinaHODRP
HOD_0660Datyňka od pramene po ústí do toku LučinaHODRP
HOD_0670Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku OstraviceHODRS
HOD_0680Ostravice od toku Lučina po ústí do toku OdraHODRS
HOD_0690Stružka od pramene po ústí do toku OdraHODRP
HOD_0700Odra od Ostravice po státní hraniciHODRS
HOD_0710Bečva od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_0720Odra od státní hranice po tok OlšeHODRP
HOD_0730Olše od státní hranice po tok LomnáHODRP
HOD_0740Lomná od pramene po ústí do OlšeHODRP
HOD_0750Hluchová od pramene po ústí do OlšeHODRP
HOD_0760Tyra od pramene po ústí do OlšeHODRP
HOD_0770Olše od toku Lomná po tok RopičankaHODRP
HOD_0780Ropičanka od pramene po ústí do OlšeHODRP
HOD_0790Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hraniceHODRS
HOD_0800Stonávka od pramene po vzdutí nádrže TěrlickoHODRP
HOD_0815_JNádrž Těrlicko na toku StonávkaHODJS
HOD_0820Stonávka od hráze nádrže Těrlicko po ústí do OlšeHODRS
HOD_0830Karvinský potok od pramene po ústí do OlšeHODRP
HOD_0840Olše od státní hranice po tok PetrůvkaHODRP
HOD_0850Petrůvka od státní hranice po ústí do OlšeHODRP
HOD_0860Lutyňka od pramene po ústí do OlšeHODRP
HOD_0870Olše od toku Petrůvka po ústí do toku OdraHODRS
HOD_0880Pština od státní hranice po státní hraniciHODRP
HOD_0890Oldřišovský potok od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_0900Pišťský potok od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_0910Osoblaha od pramene po Liptaňský potok včetněHODRP
HOD_0920Hrozová od pramene po ústí do toku OsoblahaHODRP
HOD_0930Zlatý potok od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_0940Prudník od státní hranice po ústí do toku OsoblahaHODRP
HOD_0950Osoblaha od toku Liptaňský potok po státní hraniciHODRP
HOD_0960Bílá voda od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_0970Hoštický potok od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_0980Javornický potok od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_0990Račí potok od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_1000Bílý potok od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_1010Vojtovický potok od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_1020Lánský potok od pramene po státní hraniciHODRP
HOD_1030Vidnávka od pramene po Černý potokHODRP
HOD_1040Černý potok od pramene po tok VidnávkaHODRP
HOD_1050Vidnávka od toku Černý potok po státní hraniciHODRP
HOD_1060Staříč od pramene po ústí do toku BěláHODRP
HOD_1070Bělá od pramene po StaříčHODRP
HOD_1080Olešnice od pramene po ústí do toku BěláHODRP
HOD_1090Bělá od toku Stařic po státní hraniciHODRS
HSL_0010Labe od pramene po Svatopetrský potok včetněHSLRP
HSL_0020Labe od toku Svatopetrský potok po tok SovinkaHSLRP
HSL_0030Sovinka od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_0040Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetněHSLRP
HSL_0050Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do LabeHSLRP
HSL_0060Labe od toku Sovinka po tok ČistáHSLRP
HSL_0070Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetněHSLRP
HSL_0080Čistá od toku Zrcadlový potok po Luční potokHSLRP
HSL_0090Luční potok od pramene po ústí do toku ČistáHSLRP
HSL_0100Čistá od toku Luční potok po ústí do LabeHSLRP
HSL_0110Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potokHSLRP
HSL_0120Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potokHSLRP
HSL_0130Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do LabeHSLRP
HSL_0150Kalenský potok od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_0170Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les KrálovstvíHSLRS
HSL_0185_JNádrž Les Království na toku LabeHSLJS
HSL_0190Běluňka od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_0200Úpa od pramene po tok Malá ÚpaHSLRP
HSL_0210Malá Úpa od pramene po ústí do toku ÚpaHSLRP
HSL_0220Lysečinský potok od pramene po ústí do toku ÚpaHSLRP
HSL_0230Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetněHSLRP
HSL_0240Úpa od toku Zlatý potok po tok LičnáHSLRP
HSL_0250Petříkovický potok od státní hranice po ústí do toku LičnáHSLRP
HSL_0260Ličná od pramene po tok ÚpaHSLRP
HSL_0270Mlýnský potok od pramene po ústí do toku ÚpaHSLRP
HSL_0280Rtyňka od pramene po ústí do toku ÚpaHSLRP
HSL_0290Olešnice od pramene po ústí do toku ÚpaHSLRP
HSL_0300Úpa od toku Ličná po ústí do LabeHSLRP
HSL_0310Labe od hráze nádrže Les Království po tok MetujeHSLRS
HSL_0320Metuje od pramene po tok Vlásenka včetněHSLRP
HSL_0330Metuje od toku Vlásenka po tok ŽidovkaHSLRP
HSL_0340Židovka od státní hranice po ústí do MetujeHSLRP
HSL_0350Dřevíc od pramene po ústí do MetujeHSLRP
HSL_0360Brlenka od pramene po ústí do MetujeHSLRP
HSL_0370Metuje od toku Židovka po tok StřelaHSLRS
HSL_0380Olešenka od pramene po ústí do MetujeHSLRP
HSL_0405_JNádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potokHSLJS
HSL_0410Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže RozkošHSLRP
HSL_0420Trotina od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_0430Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)HSLRP
HSL_0440Labe od toku Metuje po tok OrliceHSLRP
HSL_0450Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potokHSLRP
HSL_0460Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny IHSLRP
HSL_0475_JNádrž Pastviny I na toku Divoká OrliceHSLJS
HSL_0480Rokytenka od pramene po tok Hvězdná včetněHSLRP
HSL_0490Rokytenka od toku Hvězdná po ústí do toku Divoká OrliceHSLRP
HSL_0500Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok ZdobniceHSLRP
HSL_0510Zdobnice od pramene po tok Říčka včetněHSLRP
HSL_0520Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká OrliceHSLRP
HSL_0530Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok BěláHSLRP
HSL_0540Bělá od pramene po tok Dlouhá strouhaHSLRP
HSL_0550Bělá od toku Dlouhá strouha včetně po tok KněžnáHSLRP
HSL_0560Kněžná od pramene po Uhřínovský potok včetněHSLRP
HSL_0570Kněžná od toku Uhřínovský potok po Javornický potokHSLRP
HSL_0580Javornický potok od pramene po ústí do toku KněžnáHSLRP
HSL_0590Bělá od toku Kněžná po ústí do toku Divoká Orlice a Kněžná od toku Javornický potok po ústí do toku BěláHSLRP
HSL_0600Brodec od pramene po ústí do toku Divoká OrliceHSLRP
HSL_0610Divoká Orlice od toku Bělá po soutok s tokem Tichá OrliceHSLRP
HSL_0620Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetněHSLRP
HSL_0630Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potokHSLRP
HSL_0640Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá OrliceHSLRP
HSL_0650Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystřec včetněHSLRP
HSL_0660Čermná od pramene po ústí do toku Tichá OrliceHSLRP
HSL_0670Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá OrliceHSLRP
HSL_0680Tichá Orlice od toku Bystřec po tok DobroučkaHSLRP
HSL_0690Potočnice od pramene po ústí do toku Tichá OrliceHSLRP
HSL_0700Dobroučka od pramene po ústí do toku Tichá OrliceHSLRP
HSL_0710Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok TřebovkaHSLRP
HSL_0720Třebovka od pramene po vzdutí nádrže HvězdaHSLRP
HSL_0735_JNádrž Hvězda na toku TřebovkaHSLJS
HSL_0740Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá OrliceHSLRP
HSL_0750Skořenický potok od pramene po ústí do toku Tichá OrliceHSLRP
HSL_0760Čermná od pramene po ústí do toku Tichá OrliceHSLRP
HSL_0770Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do OrliceHSLRP
HSL_0780Orlice od soutoku toků Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok DědinaHSLRP
HSL_0790Dědina od pramene po Hluky včetněHSLRP
HSL_0800Dědina od toku Hluky po Brtevský potokHSLRP
HSL_0810Brtevský potok od pramene po ústí do toku DědinaHSLRP
HSL_0820Zlatý potok od toku Dědina po ústí do toku DědinaHSLRP
HSL_0830Dědina od toku Brtevský potok po ústí do OrliceHSLRP
HSL_0840Stříbrný potok od pramene po ústí do OrliceHSLRP
HSL_0850Orlice od toku Dědina po ústí do LabeHSLRP
HSL_0860Redický potok od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_0870Loučná od pramene po tok DesnáHSLRP
HSL_0880Desná od pramene po ústí do toku LoučnáHSLRP
HSL_0890Končinský potok od pramene po ústí do toku LoučnáHSLRP
HSL_0900Lodrantka od pramene po ústí do toku LoučnáHSLRP
HSL_0910Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku LoučnáHSLRP
HSL_0920Loučná od toku Desná po ústí do LabeHSLRP
HSL_0930Labe od Orlice po tok ChrudimkaHSLRP
HSL_0940Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže HamryHSLRP
HSL_0955_JNádrž Hamry na toku ChrudimkaHSLJS
HSL_0960Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok SlubiceHSLRP
HSL_0970Slubice od pramene po ústí do toku ChrudimkaHSLRP
HSL_0980Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže SečHSLRP
HSL_0995_JNádrž Seč na toku ChrudimkaHSLJS
HSL_1000Chrudimka od hráze nádrže Seč po Okrouhlický potok včetněHSLRP
HSL_1010Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok NovohradkaHSLRP
HSL_1020Novohradka od pramene po tok KrounkaHSLRP
HSL_1030Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetněHSLRP
HSL_1040Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku NovohradkaHSLRP
HSL_1050Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetněHSLRP
HSL_1060Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku NovohradkaHSLRP
HSL_1070Ležák od pramene po Kvítečky potok včetněHSLRP
HSL_1080Ležák od toku Kvítečky potok po ústí do toku NovohradkaHSLRP
HSL_1090Novohradka od toku Krounka po ústí do toku ChrudimkaHSLRP
HSL_1100Chrudimka od toku Novohradka po ústí do LabeHSLRS
HSL_1110Jesenčanský potok od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_1120Černská strouha od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_1130Struha od pramene po Mlýnský potok včetněHSLRP
HSL_1140Struha od toku Mlýnský potok po ústí do LabeHSLRP
HSL_1150Sopřečský potok od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_1160Brložský potok od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_1170Strašovský potok od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_1180Labe od toku Chrudimka po tok DoubravaHSLRS
HSL_1190Doubrava od pramene po tok CerhovkaHSLRP
HSL_1200Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvinský potok včetněHSLRP
HSL_1210Doubrava od toku Běstvinský potok po tok HostačovkaHSLRP
HSL_1220Hostačovka od pramene po Babský potok včetněHSLRP
HSL_1230Hostačovka od toku Babský potok po ústí do toku DoubravaHSLRP
HSL_1240Brslenka od pramene po Hluboký potok včetněHSLRP
HSL_1250Brslenka od toku Hluboký potok po ústí do toku DoubravaHSLRP
HSL_1260Doubrava od toku Hostačovka po ústí do LabeHSLRP
HSL_1270Klejnárka od pramene po Paběnický potok včetněHSLRP
HSL_1280Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže VrchliceHSLRP
HSL_1295_JNádrž Vrchlice na toku VrchliceHSLJS
HSL_1300Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku KlejnárkaHSLRP
HSL_1310Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do LabeHSLRP
HSL_1320Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetněHSLRS
HSL_1330Bačovka od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_1340Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok CidlinaHSLRS
HSL_1350Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)HSLRP
HSL_1360Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku CidlinaHSLRP
HSL_1370Úlibický potok od pramene po ústí do toku CidlinaHSLRP
HSL_1380Javorka od pramene po ústí do toku CidlinaHSLRP
HSL_1390Králický potok od pramene po ústí do toku CidlinaHSLRP
HSL_1400Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok BystřiceHSLRP
HSL_1410Bystřice od pramene po Básnický potokHSLRP
HSL_1420Básnický potok od pramene po ústí do BystřiceHSLRP
HSL_1430Bystřice od toku Básnický potok po ústí do toku CidlinaHSLRP
HSL_1440Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku CidlinaHSLRP
HSL_1450Cidlina od toku Bystřice po vzdutí rybníka ŽehuňskýHSLRP
HSL_1465_JRybník Žehuňský na toku CidlinaHSLJS
HSL_1470Cidlina od hráze rybníka Žehuňský po ústí do LabeHSLRP
HSL_1480Labe od toku Cidlina po tok MrlinaHSLRS
HSL_1490Mrlina od pramene po Hasinský potokHSLRP
HSL_1500Hasinský potok od pramene po ústí do toku MrlinaHSLRP
HSL_1510Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potokHSLRP
HSL_1520Štítarský potok od pramene po Smíchovský potokHSLRP
HSL_1530Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potokHSLRP
HSL_1540Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku MrlinaHSLRP
HSL_1550Velenický potok od pramene po ústí do toku MrlinaHSLRP
HSL_1560Křinecká Blatnice od pramene po ústí do toku MrlinaHSLRP
HSL_1570Blatnice od pramene po ústí do toku MrlinaHSLRS
HSL_1580Klobuš od pramene po ústí do toku MrlinaHSLRP
HSL_1590Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do LabeHSLRP
HSL_1630Bečvárka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku VýrovkaHSLRP
HSL_1640Šembera od pramene po ústí do toku VýrovkaHSLRP
HSL_1650Výrovka od toku Bečvárka po ústí do LabeHSLRP
HSL_1660Vlkava od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_1670Výmola od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_1680Labe od toku Mrlina po tok JizeraHSLRS
HSL_1690Jizera od státní hranice po tok MumlavaHSLRP
HSL_1700Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok MilniceHSLRP
HSL_1710Milnice od státní hranice po ústí do toku MumlavaHSLRP
HSL_1720Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok JizeraHSLRP
HSL_1730Jizera od toku Mumlava po tok JizerkaHSLRP
HSL_1740Jizerka od pramene po tok Cedron včetněHSLRP
HSL_1750Jizerka od toku Cedron po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_1760Jizera od toku Jizerka po tok OleškaHSLRP
HSL_770Oleška od pramene po tok RokytkaHSLRP
HSL_1780Oleška od toku Rokytka včetně po tok PopelkaHSLRP
HSL_1790Popelka od pramene po ústí do toku OleškaHSLRS
HSL_1800Tampelačka od pramene po ústí do toku OleškaHSLRP
HSL_1810Oleška od toku Popelka po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_1820Jizera od toku Oleška po tok KameniceHSLRP
HSL_1830Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův DůlHSLRP
HSL_1845_JNádrž Josefův Důl na toku KameniceHSLJS
HSL_1850Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok JedlováHSLRP
HSL_1860Jedlová od pramene po ústí do KameniceHSLRP
HSL_1870Kamenice od toku Jedlová po tok Černá DesnáHSLRP
HSL_1880Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže SoušHSLRP
HSL_1895_JNádrž Souš na toku Černá DesnáHSLJS
HSL_1900Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do KameniceHSLRP
HSL_1910Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_1920Žernovník od pramene po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_1930Stebenka od pramene po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_1940Libuňka od pramene po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_1950Žehrovka od pramene po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_1960Jizera od toku Kamenice po tok MohelkaHSLRP
HSL_1970Mohelka od pramene po Bezděčínský potok včetněHSLRP
HSL_1980Mohelka od toku Bezděčínský potok po tok OharkaHSLRP
HSL_1990Oharka od pramene po ústí do toku MohelkaHSLRP
HSL_2000Ještědka od pramene po ústí do toku MohelkaHSLRP
HSL_2010Mohelka od toku Oharka po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_2020Kněžmostka od pramene po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_2030Klenice od pramene po ústí do toku JizeraHSLRP
HSL_2040Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetněHSLRP
HSL_2050Jizera od toku Strenický potok po ústí do LabeHSLRP
HSL_2070Košátecký potok od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_2080Černávka od pramene po ústí do LabeHSLRP
HSL_2090Labe od toku Jizera po tok VltavaHSLRS
HSL_2140Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les KrálovstvíHSLRP
HSL_2390Rozkoš od pramene po vzdutí nádrže RozkošHSLRS
HSL_2600Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetněHSLRP
HSL_2620Výrovka od Ostašovského potoka po tok BečvárkaHSLRP
HSL_3060Mratínský potok od pramene po ústí do LabeHSLRP
HVL_0010Teplá Vltava od pramene po tok ŘasniceHVLRP
HVL_0020Řasnice od pramene po ústí do toku Teplá VltavaHVLRP
HVL_0030Teplá Vltava od toku Řasnice po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0040Studená Vltava od státní hranice po tok SvětláHVLRP
HVL_0050Světlá od pramene po ústí do toku Studená VltavaHVLRP
HVL_0060Studená Vltava od toku Světlá po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0070Vltava od toku Studená Vltava po vzdutí nádrže Lipno IHVLRP
HVL_0080Jezerní potok od pramene po vzdutí nádrže Lipno IHVLRP
HVL_0095_JNádrž Olšina na toku OlšinaHVLJS
HVL_0105_JNádrž Lipno I na toku VltavaHVLJS
HVL_0110Vltava od hráze nádrže Lipno I po tok Větší VltaviceHVLRP
HVL_0120Větší Vltavice od státní hranice po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0130Strážný potok od pramene po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0140Vltava od Větší Vltavice po tok Polečnice (Kájovský potok)HVLRP
HVL_0150Polečnice (Kájovský potok) od pramene po Chvalšinský potokHVLRP
HVL_0160Chvalšinský potok od pramene po tok Polečnice (Kájovský potok)HVLRP
HVL_0170Polečnice (Kájovský potok) od toku Chvalšinský potok po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0180Jílecký potok od pramene po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0190Křemžský potok od pramene po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0200Třebonínský potok od pramene po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0210Vltava od Polečnice po tok MalšeHVLRP
HVL_0220Malše od státní hranice po Leopoldschlag MarktHVLRP
HVL_0230Malše od Leopoldschlag Markt po soutok s tokem TicháHVLRP
HVL_0240Malše od toku Tichá po tok KameniceHVLRP
HVL_0250Kamenice od pramene po ústí do MalšeHVLRP
HVL_0260Malše od Kamenice po tok ČernáHVLRP
HVL_0270Pohořský potok od pramene po ústí do toku ČernáHVLRP
HVL_0280Černá od státní hranice po ústí do toku MalšeHVLRP
HVL_0290Malše od toku Černá po vzdutí nádrže ŘímovHVLRP
HVL_0305 JNádrž Římov na toku MalšeHVLJS
HVL_0310Malše od hráze nádrže Římov po tok StropniceHVLRS
HVL_0320Stropnice od pramene po Veveřský potokHVLRP
HVL_0330Veveřský potok od pramene po ústí do StropniceHVLRP
HVL_0340Stropnice od toku Veveřský potok po Žárský potokHVLRP
HVL_0350Svinenský potok od pramene po ústí do StropniceHVLRP
HVL_0360Stropnice od toku Žárský potok po ústí do MalšeHVLRP
HVL_0370Malše od Stropnice po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0380Dehtářský potok od pramene po vzdutí rybníka DehtářHVLRP
HVL_0395_JRybník Dehtář na toku Dehtářský potokHVLJS
HVL_0400Dehtářský potok od hráze rybníka Dehtář po ústí do toku VltavaHVLRS
HVL_0410Bezdrevský potok od pramene po Olešník (Svatopluk)HVLRP
HVL_0420Olešník (Svatopluk) od pramene po ústí do toku Bezdrevský potokHVLRS
HVL_0430Bezdrevský potok od toku Olešník (Svatopluk) po vzdutí rybníka BezdrevHVLRP
HVL_0445_JRybník Bezdrev na toku Bezdrevský potokHVLJS
HVL_0450Kyselá voda od pramene po ústí do toku VltavaHVLRP
HVL_0460Vltava od Malše po vzdutí nádrže Hněvkovice včetně Bezdrevského potoka od hráze rybníka Bezdrev po ústí do toku VltavaHVLRS
HVL_0475_JNádrž Hněvkovice na toku VltavaHVLJS
HVL_0490Lužnice - hraniční úsek v oblasti České Velenice - GmündHVLRP
HVL_0500Tušť (Hrdlořezský potok) od pramene po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0510Dračice od pramene po státní hraniciHVLRP
HVL_0520Dračice od státní hranice po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0530Lužnice od státní hranice po Koštěnický (Kačležský) potokHVLRP
HVL_0545_JRybník Kačležský na toku Koštěnický (Kačležský) potokHVLJS
HVL_0555_JRybník Staňkovský na toku Koštěnický (Kačležský) potokHVLJS
HVL_0560Vodoteč I od státní hranice po soutok s tokem Koštěnický (Kačležský) potokHVLRP
HVL_0570Koštěnický (Kačležský) potok od hráze rybníka Staňkovský po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0580Lužnice od toku Koštěnický (Kačležský) potok po vzdutí rybníka RožmberkHVLRP
HVL_0590Spolský potok od pramene po vzdutí rybníka SvětHVLRS
HVL_0605_JRybník Svět na toku Spolský potokHVLJS
HVL_0610Prostřední stoka od počátku po vzdutí rybníka Rožmberk, včetně toku Spolský potok od hráze rybníka SvětHVLRU
HVL_0620Káňovský potok od pramene po vzdutí rybníka KáňovHVLRS
HVL_0625_JRybník Káňov na toku Káňovský potokHVLJS
HVL_0635_JRybník Rožmberk na toku LužniceHVLJS
HVL_0640Miletínský potok od pramene po vzdutí rybníka DvořištěHVLRP
HVL_0646_JRybník Dvořiště na toku Miletínský potokHVLJS
HVL_0655_JRybník Záblatský na toku Ponědražský potokHVLJS
HVL_0660Zlatá stokaHVLRU
HVL_0676_JRybník Horusický na toku Bukovský potokHVLJS
HVL_0680Lužnice od hráze rybníka Rožmberk po tok Nežárka, včetně toku Miletínský potok od toku Zlatá StokaHVLRS
HVL_0690Kamenice od pramene po tok ŽirovniceHVLRP
HVL_0700Žirovnice od pramene po Počátecký potokHVLRP
HVL_0710Počátecký potok od pramene po ústí do ŽirovniceHVLRS
HVL_0720Radouňský potok od pramene po ústí do toku NežárkaHVLRS
HVL_0730Žirovnice od toku Počátecký potok po ústí do toku Nežárka a Nežárka od toku Žirovnice po Hamerský potokHVLRP
HVL_0740Hamerský potok od pramene po Studenský potokHVLRP
HVL_0750Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský potokHVLRP
HVL_0790Olešná od pramene po ústí do toku Hamerský potokHVLRP
HVL_0810Lásenice od pramene po ústí do toku NežárkaHVLRP
HVL_0820Nová řeka od Lužnice po ústí do toku NežárkaHVLRU
HVL_0835_JRybník Holná na toku Holenský potokHVLJS
HVL_0840Řečice od pramene po ústí do toku NežárkaHVLRP
HVL_0850Nežárka od toku Hamerský potok po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0860Bechyňský potok od pramene po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0870Doňovský potok od pramene po ústí do LužniceHVLRS
HVL_0880Dírenský potok od pramene po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0890Černovický potok od pramene po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0900Borecký potok od pramene po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0910Maršovský potok od pramene po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0920Chotovinský potok od pramene po Chýnovský potokHVLRP
HVL_0930Turovecký potok od pramene po ústí do toku Chotovinský potokHVLRP
HVL_0940Chotovinský potok od toku Chýnovský potok po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0950Lužnice od toku Nežárka po Košínský potokHVLRP
HVL_0960Košínský potok od pramene po ústí do LužniceHVLRP
HVL_0970Smutná od pramene po Milevský potokHVLRP
HVL_0980Milevský potok od pramene po ústí do toku SmutnáHVLRP
HVL_0990Smutná od toku Milevský potok po ústí do LužniceHVLRP
HVL_1000Židova strouha od pramene po ústí do LužniceHVLRP
HVL_1010Lužnice od toku Košínský potok po vzdutí nádrže KořenskoHVLRP
HVL_1020Bílinský potok od pramene po ústí do toku LužniceHVLRP
HVL_1035_JNádrž Kořensko na toku VltavaHVLJS
HVL_1040Hrejkovický potok od pramene po vzdutí nádrže Orlík IHVLRP
HVL_1055_JNádrž Orlík I na toku VltavaHVLJS
HVL_1060Vydra od pramene po Roklanský potokHVLRP
HVL_1070Roklanský potok od pramene po Javoří potokHVLRP
HVL_1080Javoří potok od státní hranice po ústí do toku Roklanský potokHVLRP
HVL_1090Roklanský potok od toku Javoří potok po ústí do toku VydraHVLRP
HVL_1100Hamerský potok od pramene po ústí do toku VydraHVLRP
HVL_1110Vydra od toku Roklanský potok po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1120Křemelná od pramene po Slatinný potokHVLRP
HVL_1130Slatinný potok od pramene po ústí do toku KřemelnáHVLRP
HVL_1140Prášilský potok od pramene po ústí do toku KřemelnáHVLRP
HVL_1150Křemelná od toku Slatinný potok po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1160Losenice od pramene po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1170Otava od toku Vydra po tok VolšovkaHVLRP
HVL_1180Volšovka od pramene po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1190Ostružná od pramene po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1200Nezdický potok od pramene po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1210Černíčský potok od pramene po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1220Mlýnský potok od pramene po ústí do náhonu z OtavyHVLRS
HVL_1230Březový potok od pramene po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1240Novosedelský potok od pramene po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1250Otava od toku Volšovka po tok VolyňkaHVLRP
HVL_1260Volyňka od pramene po tok SpůlkaHVLRP
HVL_1270Spůlka od pramene po ústí do toku VolyňkaHVLRP
HVL_1280Peklov od pramene po ústí do toku VolyňkaHVLRP
HVL_1290Volyňka od toku Spůlka po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1300Řepický potok od pramene po ústí do toku OtavaHVLRS
HVL_1310Vítkovský potok od pramene po ústí do toku OtavaHVLRS
HVL_1320Brložský potok od pramene po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1330Blanice od pramene po vzdutí nádrže HusinecHVLRP
HVL_1350Blanice od vzdutí nádrže Husinec po Dubský potokHVLRP
HVL_1360Dubský potok od pramene po ústí do BlaniceHVLRP
HVL_1370Zlatý potok od pramene po ústí do BlaniceHVLRP
HVL_1380Blanice od toku Dubský potok po Radomilický potokHVLRP
HVL_1390Radomilický potok od pramene po ústí do BlaniceHVLRS
HVL_1400Blanice od toku Radomilický potok po ústí do toku OtavaHVLRP
HVL_1420Lomnice od pramene po Hradišťský potokHVLRP
HVL_1430Hradišťský potok od pramene po ústí do LomniceHVLRP
HVL_1440Závišínský potok od pramene po ústí do LomniceHVLRP
HVL_1450Mračovský potok od pramene po ústí do LomniceHVLRP
HVL_1460Kostratecký potok od pramene po ústí do LomniceHVLRP
HVL_1470Lomnice od toku Hradišťský potok po vzdutí nádrže Orlík IIHVLRP
HVL_1480Skalice od pramene po Bezděkovský potokHVLRP
HVL_1490Skalice od toku Bezděkovský potok po Hrádecký (Ostrovský) potokHVLRP
HVL_1500Hrádecký (Ostrovský) potok od pramene po ústí do SkaliceHVLRP
HVL_1510Skalice od toku Hrádecký (Ostrovský) potok po ústí do LomniceHVLRP
HVL_1525_JNádrž Orlík II na toku OtavaHVLJS
HVL_1530Lužnice - pramenný úsek od státní hranice po státní hraniciHVLRP
HVL_2080Pravostranné přítoky nádrže Lipno I - Rothovský potok, Černá stoka, Ježová, PestřiceHVLRP
HVL_2090Olšina od hráze nádrže Olšina po vzdutí nádrže Lipno IHVLRS
HVL_2190Olšina od pramene po vzdutí nádrže OlšinaHVLRP
HVL_2410Otava od Blanice po vzdutí nádrže Orlík IIHVLRP
HVL_2510Otava od toku Volyňka po tok BlaniceHVLRP
HVL_2540Koštěnický (Kačležský) potok od pramene po vzdutí rybníka KačležskýHVLRP
HVL_2640Koštěnický (Kačležský) potok od hráze rybníka Kačležský po vzdutí rybníka StaňkovskýHVLRP
HVL_2650Ponědražský potok od pramene po vzdutí rybníka ZáblatskýHVLRP
HVL_2670Bukovský potok od pramene po vzdutí rybníka HorusickýHVLRP
HVL_2750Ponědražský potok od hráze rybníka Záblatský po ústí do LužniceHVLRS
HVL_2800Hamerský potok od toku Studenský potok po ústí do toku NežárkaHVLRP
HVL_2830Holenský potok od pramene po vzdutí rybníka HolnáHVLRP
HVL_2930Holenský potok od hráze rybníka Holná po ústí do toku NežárkaHVLRS
HVL_3030Vltava od hráze nádrže Hněvkovice po vzdutí nádrže KořenskoHVLRS
LNO_0010Stěnava od státní hranice po státní hraniciLNORP
LNO_0020Šonovský potok od pramene po státní hraniciLNORP
LNO_0030Bobr od pramene po státní hraniciLNORP
LNO_0040Černý potok od pramene po státní hraniciLNORP
LNO_0050Jindřichovický potok od pramene po státní hraniciLNORP
LNO_0060Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická NisaLNORP
LNO_0070Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potokLNORP
LNO_0080Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická NisaLNORP
LNO_0090Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická NisaLNORS
LNO_0100Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá NisaLNORP
LNO_0110Černá Nisa od pramene po Radčický potokLNORP
LNO_0120Radčický potok od pramene po ústí do toku Černá NisaLNORP
LNO_0130Černá Nisa od toku Radčický potok po ústí do toku Lužická NisaLNORP
LNO_0140Jeřice od pramene po ústí do toku Lužická NisaLNORP
LNO_0150Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldřichovský potokLNORP
LNO_0160Oldřichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická NisaLNORP
LNO_0170Mandava/Mandau od pramene po státní hraniciLNORS
LNO_0180Mandava/Mandau od státní hranice po státní hraniciLNORS
LNO_0190Lužnička od pramene po státní hraniciLNORP
LNO_0200Oleška od pramene po státní hraniciLNORP
LNO_0210Smědá od pramene po Černý potokLNORP
LNO_0220Smědá od toku Černý potok po Sloupský potokLNORS
LNO_0230Sloupský potok od pramene po ústí do toku SmědáLNORP
LNO_0240Lomnice od pramene po Ztracený potokLNORP
LNO_0250Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku SmědáLNORP
LNO_0260Řasnice od pramene po ústí do toku SmědáLNORP
LNO_0270Bulovský potok od pramene po ústí do toku SmědáLNORP
LNO_0280Smědá od toku Sloupský potok po státní hraniciLNORP
LNO_0290Kočičí potok od pramene po státní hraniciLNORP
MOV_0010Morava od pramene po tok KrupáMOVRP
MOV_0020Krupá od pramene po Stříbrňický potokMOVRP
MOV_0030Kunčický potok od pramene po ústí do toku KrupáMOVRP
MOV_0040Vrbenský potok od pramene po ústí do toku KrupáMOVRP
MOV_0050Krupá od toku Stříbrnický potok včetně po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0060Branná od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0070Bušínský potok od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0080Morava od toku Krupá po tok DesnáMOVRP
MOV_0090Desná od pramene po tok Hučivá Desná včetněMOVRP
MOV_0100Desná od toku Hučivá Desná po tok MertaMOVRP
MOV_0110Merta od pramene po Klepáčovský potokMOVRP
MOV_0120Klepáčovský potok od pramene po ústí do toku MertaMOVRP
MOV_0130Merta od toku Klepáčovský potok po ústí do toku DesnáMOVRP
MOV_0140Losinka od pramene po ústí do toku DesnáMOVRP
MOV_0150Rejchartický potok od pramene po ústí do toku DesnáMOVRP
MOV_0160Bratrušovský potok od pramene po ústí do toku DesnáMOVRP
MOV_0170Desná od toku Merta po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0180Morava od toku Desná po soutok s tokem Moravská SázavaMOVRP
MOV_0190Moravská Sázava od pramene po soutok s tokem Ostrovský potokMOVRP
MOV_0200Ostrovský potok od pramene po ústí do toku Moravská SázavaMOVRS
MOV_0210Lukovský potok od pramene po ústí do toku Moravská SázavaMOVRP
MOV_0220Rychnovský potok od pramene po ústí do toku Moravská SázavaMOVRP
MOV_0230Hraniční potok od pramene po ústí do toku Moravská SázavaMOVRP
MOV_0240Ospirský potok od pramene po ústí do toku Moravská SázavaMOVRP
MOV_0250Března od pramene po ústí do toku Moravská SázavaMOVRP
MOV_0260Bušínovský potok od pramene po ústí do toku Moravská SázavaMOVRP
MOV_0270Moravská Sázava od toku Ostrovský potok po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0280Loučka od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0290Mírovka od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0300Rohelnice od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0310Morava od toku Moravská Sázava po tok TřebůvkaMOVRP
MOV_0320Třebůvka od pramene po Kunčinský potokMOVRP
MOV_0330Kunčinský potok od pramene po ústí do toku TřebůvkaMOVRP
MOV_0340Třebůvka od toku Kunčinský potok po tok JevíčkaMOVRP
MOV_0350Jevíčka od pramene po Úsobrnský potokMOVRP
MOV_0360Úsobrnský potok od pramene po ústí do toku JevíčkaMOVRP
MOV_0370Nectava od pramene po ústí do toku JevíčkaMOVRP
MOV_0380Jevíčka od toku Úsobrnský potok po ústí do toku TřebůvkaMOVRP
MOV_0390Javoříčka od pramene po ústí do toku TřebůvkaMOVRP
MOV_0400Třebůvka od toku Jevíčka po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0420Benkovský potok (Písečné) od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0430Oskava od pramene po tok OslavaMOVRP
MOV_0440Oslava od pramene po ústí do toku OskavaMOVRP
MOV_0450Sitka (Huzovka) od pramene po Sprchový potokMOVRP
MOV_0460Sitka (Huzovka) od toku Sprchový potok po ústí do toku OskavaMOVRP
MOV_0470Oskava od toku Oslava po ústí do toku MoravaMOVRS
MOV_0480Trusovický potok (Trusovka) od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0490Bystřice od pramene po tok LichničkaMOVRP
MOV_0500Lichnička od pramene po ústí do BystřiceMOVRP
MOV_0510Bystřice od toku Lichnička po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0520Olešnice (Kokorka) od pramene po ústí do toku Morávka-náhonMOVRP
MOV_0530Morava od toku Třebůvka po tok BečvaMOVRP
MOV_0540Vsetínská Bečva od pramene po Tísňavský potok včetněMOVRP
MOV_0550Miloňovský potok od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0560Stanovnice (Velká Stanovnice) od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRS
MOV_0570Lušová od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0580Dinotice od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0590Zděchovka od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0600Hovízky od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0610Vsetínská Bečva od toku Tísňavský potok po tok SeniceMOVRP
MOV_0620Senice od pramene po tok PozděchůvkaMOVRP
MOV_0630Senice od toku Pozděchůvka včetně po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0640Jasenice od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0650Rokytenka od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0660Semetínský potok od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0670Vsetínská Bečva od toku Senice po tok RatibořkaMOVRS
MOV_0680Ratibořka od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRS
MOV_0690Mikulůvka od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRP
MOV_0700Bystřička od pramene po ústí do toku Vsetínská BečvaMOVRS
MOV_0710Vsetínská Bečva od toku Ratibořka po ústí do toku BečvaMOVRS
MOV_0720Rožnovská Bečva od pramene po Solánecký potokMOVRP
MOV_0730Solánecký potok od pramene po ústí do toku Rožnovská BečvaMOVRP
MOV_0740Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku BečvaMOVRS
MOV_0750Loučka od pramene po ústí do toku BečvaMOVRP
MOV_0760Juhyně od pramene po tok TočenkaMOVRP
MOV_0770Točenka od pramene po ústí do toku JuhyněMOVRP
MOV_0780Juhyně od toku Točenka po ústí do toku BečvaMOVRS
MOV_0790Bečva od toku Rožnovská Bečva po Opatovický potokMOVRP
MOV_0800Opatovický potok od pramene po ústí do toku BečvaMOVRP
MOV_0810Velička od pramene po ústí do toku BečvaMOVRP
MOV_0820Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetněMOVRP
MOV_0830Bečva od toku Lučnice po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0840Blata od pramene po tok Deštná včetněMOVRP
MOV_0850Blata od toku Deštná po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0860Romže od pramene po soutok s tokem HloučelaMOVRS
MOV_0870Hloučela od pramene po Žbánovský potokMOVRP
MOV_0880Žbánovský potok od pramene po ústí do toku HloučelaMOVRP
MOV_0890Hloučela od toku Žbánovský potok po vzdutí nádrže PlumlovMOVRS
MOV_0900Kleštínek od pramene po vzdutí nádrže PlumlovMOVRP
MOV_0915_JNádrž Plumlov na toku HloučelaMOVJS
MOV_0920Hloučela od hráze nádrže Plumlov po soutok s tokem RomžeMOVRS
MOV_0930Vřesůvka od pramene po ústí do toku ValováMOVRP
MOV_0940Valová od soutoku toků Romže a Hloučela po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_0950Morava od toku Bečva po tok HanáMOVRP
MOV_0960Velká Haná od pramene po ústí do toku HanáMOVRP
MOV_0970Malá Haná od pramene po vzdutí nádrže OpatoviceMOVRP
MOV_0985_JNádrž Opatovice na toku Malá HanáMOVJS
MOV_0990Haná od Malé Hané po Rostěnický potok, včetně Malé Hané od hráze nádrže OpatoviceMOVRS
MOV_1000Rostěnický potok od pramene po ústí do toku HanáMOVRP
MOV_1010Haná od toku Rostěnický potok po tok Tištínka (Uhřický potok)MOVRP
MOV_1020Tištínka (Uhřický potok) od pramene po ústí do toku HanáMOVRP
MOV_1030Brodečka (Drahanský potok) od pramene po Ferdinandský (Otaslavický) potokMOVRP
MOV_1040Ferdinandský (Otaslavický) potok od pramene po ústí do toku Brodečka (Drahanský potok)MOVRP
MOV_1050Brodečka (Drahanský potok) od toku Ferdinandský (Otaslavický) potok po ústí do toku HanáMOVRP
MOV_1060Haná od toku Tištínka (Uhřický potok) po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1070Moštěnka od pramene po Dolnonětčický potokMOVRP
MOVJ080Bystřička od pramene po ústí do toku MoštěnkaMOVRP
MOV_1090Kozrálka od pramene po ústí do toku MoštěnkaMOVRP
MOV_1100Moštěnka od toku Dolnonětčický potok včetně po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1110Kotojedka od pramene po tok Olšinka včetněMOVRP
MOV_1120Kotojedka od toku Olšinka po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1130Rusava od pramene po tok Roštěnka včetněMOVRS
MOV_1140Rusava od toku Roštěnka po ústí do toku MoravaMOVRS
MOV_1150Panenský potok od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1160Mojena od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1170Morava od toku Haná po tok DřevniceMOVRS
MOV_1180Dřevnice od pramene po vzdutí nádrže SlušoviceMOVRP
MOV_1195_JNádrž Slušovice na toku DřevniceMOVJS
MOV_1200Dřevnice od hráze nádrže Slušovice po tok LutoninkaMOVRS
MOV_1210Lutoninka od pramene po ústí do DřevniceMOVRP
MOV_1220Fryštácký potok od pramene po ústí do DřevniceMOVRS
MOV_1230Racková od pramene po ústí do DřevniceMOVRP
MOV_1240Dřevnice od toku Lutoninka po ústí do toku MoravaMOVRS
MOV_1250Vrbka od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1260Kudlovický potok od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1270Březnice od pramene po ústí do toku MoravaMOVRS
MOV_1280Salaška od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1290Morava od toku Dřevnice po tok OlšavaMOVRS
MOV_1300Olšava od pramene po Luhačovický potokMOVRS
MOV_1310Ludkovický potok od pramene po ústí do toku Luhačovický potokMOVRP
MOV_1320Luhačovický potok od pramene po ústí do toku OlšavaMOVRS
MOV_1330Nivnička (Bystřička) od pramene po ústí do toku OlšavaMOVRP
MOV_1340Olšava od toku Luhačovický potok po ústí do toku MoravaMOVRS
MOV_1350Okluky od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1360Dlouhá řeka (Moravka) od pramene po ústí do toku Odlehčovací rameno Moravy, Vnorovy - Uherský OstrohMOVRP
MOV_1370Velička od pramene po Hrubý potok včetněMOVRP
MOV_1380Velička od toku Hrubý potok po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1390Morava od toku Olšava po tok RadějovkaMOVRP
MOV_1400Sudoměřický potok od pramene po ústí do toku RadějovkaMOVRP
MOV_1410Radějovka od pramene po ústí do toku MoravaMOVRP
MOV_1420Teplica (Vrbovčanka) od pramene po Liešanský potokMOVRP
MOV_1430Morava od toku Radějovka po státní hraniciMOVRS
MOV_1440Vlára od pramene po tok Sviborka včetněMOVRP
MOV_1450Říka od pramene po ústí do toku VláraMOVRP
MOV_1460Zelenský potok od pramene po ústí do toku VláraMOVRP
MOV_1470Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku VláraMOVRP
MOV_1480Vlára od toku Sviborka po státní hraniciMOVRP
MOV_1490Drietomice od pramene po státní hraniciMOVRP
MOV_1500Klanečnice od pramene po státní hraniciMOVRP
OHL_0010Úštěcký potok od pramene po ústí do LabeOHLRP
OHL_0020Luční potok od pramene po ústí do LabeOHLRP
OHL_0030Labe od toku Vltava po tok OhřeOHLRS
OHL_0040Libský potok od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0045_JNádrž Stanovice na toku Lomnický potokOHLJS
OHL_0050Ohře/Eger od státní hranice po tok Reslava/RöslauOHLRP
OHL_0080Ohře od hráze nádrže Skalka po Slatinný potokOHLRP
OHL_0090Slatinný potok od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0100Sázek od pramene po Stodolský potokOHLRP
OHL_0110Stodolský potok od pramene po ústí do toku SázekOHLRP
OHL_0120Sázek od soutoku s tokem Stodolský potok po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0130Plesná/Fleissenbach od státní hranice po tok LubinkaOHLRP
OHL_0140Lubinka od pramene po ústí do toku PlesnáOHLRP
OHL_0150Plesná od toku Lubinka po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0160Odrava/Wondreb od státní hranice po vzdutí nádrže JeseniceOHLRP
OHL_0170Mohelenský potok/Mügelbach od státní hranice po soutok s tokem OdravaOHLRP
OHL_0185_JNádrž Jesenice na toku OdravaOHLJS
OHL_0190Lipoltovský potok od pramene po ústí do toku OdravaOHLRP
OHL_0200Odrava od hráze nádrže Jesenice po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0210Libocký potok od pramene po vzdutí nádrže HorkaOHLRP
OHL_0225_JNádrž Horka na toku Libocký potokOHLJS
OHL_0230Libocký potok od hráze nádrže Horka po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0240Ohře od toku Slatinný potok po tok Velká LibavaOHLRP
OHL_0250Libava od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0260Tisová od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0270Ohře od toku Libava po tok SvatavaOHLRP
OHL_0280Svatava od státní hranice po tok RotavaOHLRP
OHL_0290Rotava od pramene po ústí do toku SvatavaOHLRP
OHL_0300Svatava od toku Rotava po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0305_JJezero MedardOHLJU
OHL_0310Lobezský potok od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0320Čistý potok od pramene po ústí do toku StokaOHLRP
OHL_0330Stoka od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0340Chodovský potok od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0350Rolava od pramene po Nejdecký potokOHLRP
OHL_0360Nejdecký potok od pramene po ústí do toku RolavaOHLRP
OHL_0370Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0380Ohře od toku Svatava po tok TepláOHLRP
OHL_0390Teplá od pramene po Pramenský potokOHLRP
OHL_0400Pramenský potok od pramene po ústí do toku TepláOHLRP
OHL_0410Otročínský potok od pramene po ústí do toku TepláOHLRP
OHL_0420Lomnický potok od pramene po vzdutí nádrže StanoviceOHLRP
OHL_0430Dražovský potok od pramene po vzdutí nádrže StanoviceOHLRP
OHL_0450Lomnický potok od hráze nádrže Stanovice po ústí do toku TepláOHLRP
OHL_0460Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0470Vitický potok od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0480Lučinský potok od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0490Lomnice od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0500Ohře od toku Teplá po tok BystřiceOHLRP
OHL_0510Bystřice od pramene po Jáchymovský potokOHLRP
OHL_0520Jáchymovský potok od pramene po ústí do BystřiceOHLRP
OHL_0530Bystřice od toku Jáchymovský potok po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0540Ohře od Bystřice po Hučivý potokOHLRP
OHL_0550Prunéřovský potok od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0560Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže NechrániceOHLRP
OHL_0575_JNádrž Nechráníce na toku OhřeOHLJS
OHL_0580Ohře od hráze nádrže Nechráníce po LibocOHLRP
OHL_0590Liboc od pramene po tok LeskaOHLRP
OHL_0600Leska od pramene po ústí do toku LibocOHLRP
OHL_0610Liboc od toku Leska po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0620Ohře od toku Liboc po tok BlšankaOHLRP
OHL_0630Blšanka od pramene po Očihovecký potokOHLRP
OHL_0640Očihovecký potok od pramene po ústí do toku BlšankaOHLRP
OHL_0650Blšanka od toku Očihovecký potok po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0660Ohře od toku Blšanka po tok ChomutovkaOHLRP
OHL_0670Chomutovka od pramene po tok HačkaOHLRP
OHL_0680Hačka od pramene po ústí do toku ChomutovkaOHLRP
OHL_0690Chomutovka od toku Hačka po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0700Hrádecký potok od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0710Žejdlík od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0720Rosovka od pramene po ústí do OhřeOHLRP
OHL_0730Ohře od toku Chomutovka po ústí do LabeOHLRP
OHL_0740Modla od pramene po ústí do LabeOHLRP
OHL_0750Labe od toku Ohře po tok BílinaOHLRS
OHL_0760Bílina od pramene po rozdělovači objekt Březenec (resp. PKP)OHLRP
OHL_0770Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV)OHLRU
OHL_0780Bílina od rozdělovacího objektu Březenec (resp. PKP) po tok LoupniceOHLRP
OHL_0790Loupnice od pramene po ústí do toku BílinaOHLRP
OHL_0800Bílý potok od pramene po tok BílinaOHLRP
OHL_0810Srpina od pramene po ústí do toku BílinaOHLRP
OHL_0820Bílina od toku Loupnice po tok BouřlivecOHLRP
OHL_0825_JJezero MostOHLJU
OHL_0830Bouřlivec od pramene po ústí do toku BílinaOHLRP
OHL_0835_JJezero BarboraOHLJU
OHL_0840Bystřice od pramene po ústí do toku BílinaOHLRP
OHL_0850Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potokOHLRP
OHL_0855_JJezero MiladaOHLJU
OHL_0860Ždírnický potok od pramene po Zalužanský potokOHLRP
OHL_0870Zalužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potokOHLRP
OHL_0880Ždírnický potok od toku Zalužanský potok po ústí do toku BílinaOHLRP
OHL_0890Klíšský potok od pramene po Žďárský potokOHLRP
OHL_0900Klíšský potok od toku Žďárský potok po ústí do toku BílinaOHLRP
OHL_0910Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do LabeOHLRP
OHL_0920Luční potok od pramene po ústí do LabeOHLRP
OHL_0930Jílovský potok od pramene po ústí do LabeOHLRP
OHL_0940Labe od toku Bílina po Jílovský potokOHLRP
OHL_0950Ploučnice od pramene po Panenský potokOHLRP
OHL_0960Panenský potok od pramene po ústí do PloučniceOHLRP
OHL_0970Ploučnice od toku Panenský potok po tok SvitávkaOHLRP
OHL_0980Svitávka od pramene po Boberský potokOHLRP
OHL_0990Boberský potok od pramene po ústí do toku SvitávkaOHLRP
OHL_1000Svitávka od toku Boberský potok po ústí do PloučniceOHLRP
OHL_1010Sporka od pramene po ústí do PloučniceOHLRP
OHL_1020Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potokOHLRP
OHL_1050Robečský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezeroOHLRP
OHL_1060Břehyňský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezeroOHLRP
OHL_1075_JNádrž Máchovo jezero na toku Robečský potokOHLJS
OHL_1080Robečský potok od hráze nádrže Máchovo jezero po Bobří potokOHLRP
OHL_1090Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potokOHLRP
OHL_1100Robečský potok od toku Bobří potok po ústí do PloučniceOHLRP
OHL_1110Ploučnice od toku Robečský potok po ústí do LabeOHLRP
OHL_1120Kamenice od pramene po tok Chřibská KameniceOHLRP
OHL_1130Chřibská Kamenice od pramene po ústí do KameniceOHLRP
OHL_1140Kamenice od toku Chřibská Kamenice po ústí do LabeOHLRP
OHL_1150Labe od toku Jílovský potok po státní hraniciOHLRP
OHL_1170Brtnický potok od pramene po ústí do KřiniceOHLRP
OHL_1190Vilémovský potok od pramene po Mikulášovický potokOHLRP
OHL_1200Mikulášovický potok od pramene po ústí do toku Vilémovský potokOHLRP
OHL_1210Vilémovský potok od toku Mikulášovický potok po státní hraniciOHLRP
OHL_1220Luční potok od pramene po ústí do toku Vilémovský potokOHLRP
OHL_1230Rožanský potok/Rosenbach po ústí do toku SpreeOHLRP
OHL_1240Rybný potok/Gottleuba od pramene po státní hraniciOHLRP
OHL_1250Petrovický potok/Bahra od pramene po státní hraniciOHLRP
OHL_1260Moldavský potok/Freiberger Mulde od pramene po státní hraniciOHLRP
OHL_1270Polava/Pöhlbach od pramene po státní hraniciOHLRP
OHL_1280Přísečnice od pramene po vzdutí nádrže PřísečniceOHLRP
OHL_1295_JNádrž Přísečnice na toku PřísečniceOHLJS
OHL_1310Černá voda/Jöhstädter Schwarzwasser od pramene po státní hraniciOHLRP
OHL_1320Flájský potok od pramene po vzdutí nádrže FlájeOHLRP
OHL_1335_JNádrž Fláje na toku Flájský potokOHLJS
OHL_1340Flájský potok od hráze nádrže Fláje po státní hraniciOHLRP
OHL_1350Svídnice/Schweinitz od pramene po tok Flájský potok/FlöhaOHLRP
OHL_1360Načetínský potok/Natzschung od pramene po Flájský potokOHLRP
OHL_1370Černá/Schwarze Pockau od pramene po státní hraniciOHLRP
OHL_1380Černá od pramene po státní hraniciOHLRP
OHL_1390Blatenský potok/Breitenbach od pramene po tok ČernáOHLRP
OHL_1410Bílý Halštrov/Weisse Elster od pramene po státní hraniciOHLRP
OHL_2075_JNádrž Skalka na toku OhřeOHLJS
OHL_3060Reslava/Röslau od státní hranice po ústí do OhřeOHLRP
OHL_3160Křinice od pramene po státní hraniciOHLRP
OHL_3400Bystřina od pramene po ústí do RokytniceOHLRP
OHL_3500Rokytnice/Regnitz od pramene po státní hraniciOHLRP

R - kategorie řeka, J - kategorie jezero

* HMCH - hydromorfologický charakter: P - přirozený, S - silně ovlivněný, U - umělý“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru