Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 24/2021 Sb.Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

Částka 12/2021
Platnost od 29.01.2021
Účinnost od 30.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2021

o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

Vláda nařizuje k provedení § 14a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 13/2021 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví

a) způsob a rozsah ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I,

b) vedení evidence zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem podnikatelské činnosti podnikatele, jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva, a

c) vzor formuláře ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I.

§ 2

Ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I

(1) V ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I se uvedou:

a) u osoby nabývající vlastnictví osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu,

b) u osoby převádějící vlastnictví osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu,

c) údaje o zbrani,

d) datum nabytí nebo převodu a

e) sdělení ohlašovatele, který podává ohlášení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo elektronicky se zaručenou identitou, zda požaduje zaslání kontrolního výpisu zbraní kategorie C-I, které jsou vedeny k jeho osobě v centrálním registru zbraní po zohlednění dotčeného ohlášení, a to do jeho datové schránky nebo na jeho e-mailovou adresu, kterou poskytl správci centrálního registru zbraní.

(2) Vzor formuláře ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I držitelem zbraně kategorie C-I stanoví příloha k tomuto nařízení.

§ 3

Vedení evidence zbraní kategorie C-I držitelem zbrojní licence v centrálním registru zbraní

(1) Předepsané elektronické formuláře, kterými držitelé zbrojních licencí a jimi pověřené osoby zaznamenávají v centrálním registru zbraní každou změnu stavu zbraně kategorie C-I, tvoří sady webových formulářů pro ruční vkládání záznamů a jejich editaci. Sady webových formulářů jsou součástí evidenční knihy zbraní.

(2) Individualizovanými přístupovými údaji, kterými se držitel zbrojní licence nebo pověřená osoba přihlašuje do centrálního registru zbraní, jsou certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, uživatelské jméno a heslo. Součástí individualizovaných přístupových údajů je bezpečnostní kód (PUK), který pověřená osoba použije při prokazování totožnosti v případě zapomenutého hesla. Správce centrálního registru zbraní může přístup do centrálního registru zbraní umožnit také prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo popřípadě jiného prostředku pro elektronickou identifikaci.

(3) Evidenční kniha zbraní umožňuje vyhledávání zbraně kategorie C-I podle zadaných kritérií, předání zbraně kategorie C-I z evidenční knihy zbraní, převzetí zbraně kategorie C-I na evidenční knihu zbraní, vložení údajů o vyrobené zbrani kategorie C-I a zbrani dovezené na území České republiky, údajů o úpravě a opravě zbraně kategorie C-I, znehodnocení zbraně kategorie C-I nebo výrobě řezu zbraně kategorie C-I. Evidenční kniha umožňuje také editaci záznamu zbraně kategorie C-I.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 24/2021 Sb.

Vzor formuláře ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I

VZOR FORMULÁŘE OHLÁŠENÍ NABYTÍ NEBO PŘEVODU VLASTNICTVÍ KE ZBRANI KATEGORIE C-I

Přesunout nahoru