Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 204/2021 Sb.Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Částka 86/2021
Platnost od 26.05.2021
Účinnost od 01.01.2022 (za 6 měsíců)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

204

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2021

o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 174/2021 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Seznam potravin

Potravinami podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona jsou

a) čokoláda (hořká čokoláda) podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony1),

b) mléčná čokoláda podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

c) bílá čokoláda podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

d) Chocolate a la taza podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

e) Chocolate familiar a la taza podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

f) family mléčná čokoláda podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

g) čokoládový bonbon podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

h) pražená káva podle právního předpisu upravujícího požadavky na čaj, kávu a kávoviny2),

i) pražená káva bez kofeinu podle právního předpisu upravujícího požadavky na čaj, kávu a kávoviny,

j) kávový extrakt, instantní káva, rozpustná káva, rozpustný kávový extrakt podle právního předpisu upravujícího požadavky na čaj, kávu a kávoviny,

k) kávový extrakt bez kofeinu podle právního předpisu upravujícího požadavky na čaj, kávu a kávoviny,

l) kávovina podle právního předpisu upravujícího požadavky na čaj, kávu a kávoviny,

m) extrudované výrobky podle právního předpisu upravujícího požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta3) vyrobené z rýže a

n) pufované výrobky podle právního předpisu upravujícího požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta vyrobené z rýže.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Přesunout nahoru