Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 198/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.

Částka 83/2021
Platnost od 18.05.2021
Účinnost od 19.05.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

198

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. května 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:


Čl. I

V § 1 nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) ministru průmyslu a obchodu.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru