Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 197/2021 Sb.Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Částka 82/2021
Platnost od 17.05.2021
Účinnost od 01.07.2021 (za 7 dní)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

197

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. května 2021

o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje ocenění udělované Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) a podmínky pro jeho udělování.

§ 2

Udělované ocenění

Úřad může jako ocenění udělovat Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání.

§ 3

Medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání

(1) Medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání se uděluje fyzické osobě za mimořádný počin nebo za zásluhy o rozvoj hospodářské soutěže nebo veřejného zadávání v České republice.

(2) Udělení ocenění musí být odůvodněno konkrétními skutečnostmi, které mimořádný počin nebo zásluhy o rozvoj hospodářské soutěže nebo veřejného zadávání dokládají.

(3) Ocenění tvoří medaile včetně etue a diplom.

§ 4

Předávání ocenění

Slavnostní předávání ocenění se koná zpravidla jedenkrát v kalendářním roce.


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru