Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 184/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 77/2021
Platnost od 07.05.2021
Účinnost od 03.06.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. dubna 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., nařízení vlády č. 46/2017 Sb., nařízení vlády č. 30/2018 Sb. a nařízení vlády č. 242/2018 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 3 se na samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/369 ze dne 13. prosince 2018, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1687 ze dne 2. září 2020, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nové psychoaktivní látky N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethanamin (isotonitazen) do definice drogy.“.

2. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 3 omamných látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný názevDalší mezinárodní nechráněný název nebo další obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
AcetylbenzylfentanylNSC 73750;
benzylacetylfentanyl
N-fenyl-N-(1-benzyl-piperidin-4-yl)-acetamid
AcetylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]acetamid
AcryloylfentanylAcrylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamid
AH-79213,4-dichlor-N-{[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl}benzamid
AP-237bucinnazin; 1-N-butyryl-4-cinnamylpiperazine;1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on
BenzodioxolfentanylBZD-F; benzodioxole-FN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxol-5-karboxamid
BenzoylbenzylfentanylN-fenyl-N-(1-benzyl-piperidin-4-yl)benzamid
BenzoylfentanylfenylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]benzamid
BenzylfentanylBenzyl-F; R 4129N-fenyl-N-[1-(fenylmethyl)piperidin-4-yl]propanamid
BenzylfuranylfentanylBenzyl FuFN-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-fenylfuran-2-karboxamid
BromadolinU 4793e; U 47931E4-brom-N-(2-(dimethylamino)cyklohexyl)benzamid
4-Chlorisobutyrfentanyl4-Cl-iBFN-(4-chlorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid
CyklopentylfentanylCyclopentyl-F; CP-FN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid
CyklopropylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid
Desomorfin4,5α-epoxy-17-methylmorfinan-3-ol
Despropionyl-2-fluor fentanylN-(2-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin
Despropionyl-4-fluor fentanylN-(4-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin
Etorfín(5R, 6R, 7R, 14R)-4,5-epoxy-7-[(2R)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethenomorfman-3-ol
Fentanyl butanamid analogButyrfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamid
3-Fenylpropanoylfentanylβ'-fenylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-3-fenylpropanamidhydrocinnamoylfentanyl
4-Fluor-butyrfentanyl4F-BFN-(4-fluorfenyl)-N-[(1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamid
4-Fluor-cyklopropylbenzylfentanylpara-fluorcyklopropylbenzyl-fentanylN-(4-fluorfenyl)-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-cyklopropankarboxamid
2-FluorfentanylOrtofluorfentanylN-(2-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid2-FF, o-FF
3-FluorfentanylMetafluorfentanylN-(3-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid3-FF, m-FF
4-Fluorfuranylfentanylpara-fluorfuranylfentanyl; 4F-furanyl fentanylN-(4-fluorfenyl)-N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)furan-2-karboxamid
4-Fluorisobutyrfentanyl4F-iBFN-(4-fluorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid
3-Fluormethoxyacetylfentanylortho-fluormethoxyacetyl-fentanylN-(3-fluorfenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
FuranylfentanylFU-F; 2-furanoylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-24íarboxamid
(iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogN-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorfenyl)butanamid
Heroin(5R,6S)-4,5-epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6-diyl-diacetát
4-hydroxybutyrfentanyl4-HO-BF; para-hydroxybutyrylfentanylN-(4-hydroxyfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-butanamid
Isopropyl-U-477003,4-dichlor-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-(propan-2-yl)benzamid
IsotonitazenN,N-diethvl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethanamin
Ketobemidon1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]propan-1-on
KonopíS výjimkou konopí pro 1 léčebné použití uvedené v seznamu č. 1
Krotonylfentanyl(2E)-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)pipendin-4-yl]-2-butenamid
MethoxyacetylfentanylMethoxy-AcF2-methoxy-N-fenyl-N-f 1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
4-Methoxybutyr fentanyl4-MeO-BFN-(4-methoxyfenyl)-N-[ 1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]butanamid
2-methylacetylfentanylo-methylacetylfentanylN-(2-methylfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)-piperidin-4-yl]-acetamid
2-methyl-AP-2372-methyl-bucinnazin1-[2-methyl-4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on
3,4-methylendioxy-U-477003,4-MDO-U-47700;
3,4-MDU-47700; MDU-47;
MDU-47700
N-(2-(dimethylamino)cyklohexyl)-N-methylbenzo[d][1,3]dioxol-5-karboxamid
α-Methylfentanyl butanamid analogBF; B-F2-methyl-N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamid
3-methylkrotonylfentanylβ'-methylkrotonylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-piperidin-4-yl]-3-methylbut-2-enamid
MT-451-cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazin
N-methyl U-47931EN-methylbromadolin4-brom-N-(2-(dimethylamino)cyklohexyl)-N-methylbenzamid
OCfentanylA-3217N-(2-fluorfenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
Piperidylthiambutenpipendinohton, PBN, 127C491-(4,4-di(thiofen-2-yl)but-3-en-2-yl)pipendin
Pryskyřice z konopí
TetrahydrofuranfentanylTHF-FN-(1-fenylethylpiperidin-4-yl)-N-fenyltetrahydrofuran-2-karboxamid
TetramethylcyklopropanfentanylTMCP-fentanyl; TMCP-FN-fenyl-N-f 1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetramethylcyklopropan-1-karboxamid
Thiofenfentanyl2-thiofuranyl fentanylN-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylthiofen-2-karboxamid
U-477003,4-dichlor-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid
U-488002-(2,4-dichlorfenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyklohexyl)-N-methylacetamid
U-499003,4-dichlor-N-[2-(diethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid
U-504883,4-dichlor-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyklohexyl] benzenacetamid
U-517542-(3,4-dichlorfenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylacetamid
ValerylfentanylTCE, VFN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidyl]pentanamid; fentanyl pentanamid analog

Včetně solí omamných látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.“.

3. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 4 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný názevDalší mezinárodní nechráněný název nebo další obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
AB-CHMINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karbox-amid
AB-FUBINACAN-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid
AB-PINACAN-[(1,S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamin4-AcO-MET{3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl}acetát
o-Acetylpsilocin4-AcO-DMT{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl}acetátPsilacetin
ADB-CHMINACAN-[1-(aminokarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-FUBINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karboxamid
ADB-PINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H- indazol-3-karboxamid
AL-LAD(6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid6-allyl-6-nor-LSD
AM-2201[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl] (naftalen-1-yl)methanon
AMB-FUBINACAFUB-AMBMethyl 2-({1-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H-indazol-3-karbonyl}amino)-3-methylbutanoátMMB-FUBINACA
AMB-CHMICAMethyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmethyl)indol-3-karbonyl]amino}-3-methylbutanoát
5-Aminopropylindol5-API5-(2-aminopropyl)indol
APICASDB-001, 2NE1N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid
APINACAN-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamidAKB48
bk-PMA2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan-1-on
Methedronbk-PMMA1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
BMDP3,4-MDBC2-benzylamino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on
2-Brommethkathinon2-BMC(RS)-1-(2-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-Brommethkathinon3-BMC(RS)-1-(3-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Brommethkathinon4-BMC(RS)-1-(4-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onBrefedron
25B-NBOMe2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanaminCimbi-36
25C-NBOMe2-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin2C-C-NBOMe
25I-NBF; 25I-NB2F; 2C-I-NBF, NBF-2C-I; Cimbi-212-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-fluorfenyl)methyl]ethylamin
25I-NBOH2-{[2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)ethylamino]methyl}fenol2C-I-NBOH; Cimbi-27
25I-NBOMe2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanaminNBOMe-2C-I
Bromo-Dragonfly(2R)-1-(4-bromfuro[2,3-f] [1]benzofuran-8-yl)propan-2-amin
ButylonBk-MBDB2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]butan-1-onBl
2-Chloramfetamin2-CA1-(2-chlorfenyl)propan-2-amin
3-Chloramfetamin3-CA1-(3-chlorfenyl)propan-2-amin
4-Chloramfetamin4-CA1-(4-chlorfenyl)propan-2-aminPCA
4-Chlor-N-butylkathinon4-CBC2-(butylamino)-1-(4-chlorfenyl)propan-1-on4-Chlorbutylkathinon
2-Chlorethkathinon2-CEC1-(2-chlorfeny l)-2-(ethylamino)propan-1-on
3-Chlorethkathinon3-CEC1-(3-chlorfeny l)-2-(ethylamino)propan-1-on
4-Chlorethkathinon4-CEC1-(4-chlorfeny l)-2-(ethylamino)propan-1-on
2C-E2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)ethan-1-amin
2-Chlormethamfetamin2-CMA1-(2-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Chlormethamfetamin3-CMA1-(3-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Chlormethamfetamin4-CMA1-(4-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-aminp-CMA
2-Chlormethkathinon2-CMC1-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-Chlormethkathinon3-CMC1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Chlormethkathinon4-CMC1-(4-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onClefedron
2-Chlorpentedron2-CPD1-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
3-Chlorpentedron3-CPD1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
4-Chlorpentedron4-CPD1-(4-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
4-Chlor-α-pyrrolidinovalerofenon4-Cl-α-PVP1-(4-chlorfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
CUMYL-4CN-BINACASGT-781-(4-kyanobutyl)-N-(1-methyl-1-fenylethyl)indazol-3-karboxamid
Dimethoxyethylthiofenethylamin2C-T-2[4-(ethylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin
Dimethoxypropylthiofenethylamin2C-T-7[4-(propylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin
CP-47,4972-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol
CRA-13(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxy)naftalen-1-yl]methanonCB-13
DBZP1,4-dibenzylpiperazin
Deschlorketamin2-(methylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on
Deschlor-N-ethyl-ketaminO-PCE; 2-Oxo-PCE, eticyclidone2-(ethylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on
DibutylonBk-DMBDB1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)-1-butanonMethylbutylon I
Diclazepam2-chlorodiazepam7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-onRo 5-3448
DiethyltryptaminDETN,N-diethyl-N-[2-(indol-3-yl)ethyl]amin
DifenidinDPD; 1,2-DEP; DIPH1-(1,2-difenylethyl)piperidinAC1L4H21
5-Dihydrobenzofuranpyrovaleron5-DBFPV; MBPV1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
3,4-Dichlormethylfenidát3,4-CTMPmethyl (2R)-2-(3,4-dichlorfenyl)-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetát
DimethoxyamfetaminDMA(2RS)-1-(2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
p-Methyl-4-methylaminorex4,4'-DMAR4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-aminp4-DMAR
DimethylheptyltetrahydrokanabinolDMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
2,3-Dimethylmetkathinon2,3-DMMC1-(2,3-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
2,4-Dimethylmetkathinon2,4-DMMC1-(2,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3,4-Dimethylmetkathinon3,4-DMMC1-(3,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
DimethyltriptaminDMTN-[2-(indol-3-yl)ethyl]-N,N-dimethylamin
BrolamfetaminDOB(2RS)-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
2,5-Dimethoxy-4-chloramfetaminDOC1-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DimethoxyethylamfetaminDOET(2RS)-1-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DimethoxymetamfetaminSTP, DOM(2RS)-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan-2-amin
2,5-Dimethoxy-4-jodamfetaminDOI1-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
5-EAPB1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amin
6-EAPB1-(1-benzofuran-6-yl)-N-ethylpropan-2-amin
DimethylonBk-MDDMA1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)propan-1-on3,4-methylendioxydi- methylkathinon
MethkathinonEfedron(2RS)-1-fenyl-2-(methylamino)propan-1-on
EfenidinNEDPA; ephenidine; EPEN-ethyl-1,2-difenylethylamin
EphylonMDEVP; bk-EBDP1-(benzo[d] [1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-onN-ethyl-pentylon
ETH-LAD(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol-[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid
EtizolamAHR 3219; Depas4-(2-chlorfenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin
4’-ethyl-α-PVP4'-ethyl-α-pyrrolidinopentiofenon1-(4-ethylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
Ethylfenidát(R,S)-ethyl-2-fenyl-2-piperidin-2-ylacetát
N-ethylheptedronEthylheptedrone2-(ethylamino)-1-fenyl-heptan-1-on
N-ethylhexedronHEX-EN; Ethylhexedrone; Ethyl-Hex2-(ethylamino)-1-fenyl-hexan-1-on
2-Ethylmethkathinon2-EMC(RS)-2-methylamino-1-(2-ethylfenyl)propan-1-on
3-Ethylmethkathinon3-EMC(RS)-2-methylamino-1-(3-ethylfenyl)propan-1-on
4-Ethylmethkathinon4-EMC(RS)-2-methylamino-1-(4-ethylfenyl)propan-1-on
N-ethylnorpentedronN-ethylpentedron2-(ethylamino)-1-fenyl-pentan-1-onα-ethylaminopentiofenon
Etryptamin3-(2-aminobutyl)indol
FlualprazolamRo 11-5073/0008-chlor-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepin
2-Fluoramfetamin2-FA1-(2-fluorfenyl)propan-2-amin
3-Fluoramfetamin3-FA1-(3-fluorfenyl)propan-2-amin
4-Fluoramfetamin4-FA1-(4-fluorfenyl)propan-2-amin
5F-ADBICAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxamid
5F-AKB48N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-karboxamid
5F-AMB-PINACA5F-AMBmethyl-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3-methylbutanoát5F-AMP
5F-A-P7AICAN-(adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-car-boxamideN-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid
5F-EDMB-PINACAethyl 2-{[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát
3F-Fenmetrazin3-FPM; PAL-5932-(3-fluorofenyl)-3-methylmorfolin
4F-Fenmetrazin4-FPM2-(4-fluorofenyl)-3-methylmorfolin
5F-JWH-398CL-2201; JWH-398 N-(5-fluorpentyl) analog(4-chlornaftalen-1-yl)[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl]-methanon
2-Fluordeschlorketamin2-Fl-2'-Oxo-PCM, fluoroketamine 2-FDCK, 2-FDK, 2-FK2-(2-fluorfenyl)-2-methylamino-cyklohexanon
3-Fluorethamfetamin3-fluoroethylamphetamine; 3-FEAN-ethyl-1-(3-fluorfenyl)propan-2-amin; N-ethyl-3-fluoramfetamin
2-Fluorethkathinon2-FEC1-(2-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
3-Fluorethkathinon3-FEC1-(3-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
4-Fluorethkathinon4-FEC1-(4-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
2-Fluormethamfetamin2-FMA(RS)-1-(2-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Fluormethamfetamin3-FMA(RS)-1-(3-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Fluormethamfetamin4-FMA(RS)-1-(4-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
2-Fluormethkathinon2-FMC1-(2-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-Fluormethkathinon3-FMC1-(3-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Fluormethkathinon4-FMC1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onFlefedron
4-Fluormethylfenidát4F-MPH; 4-FMPHMethyl-2-(4-fluorfenyl)-2-(2-piperidyl)acetát4F-TMP
4-Fluorpentedron4-FPD; 4-F-pentedron1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
5F-PB-22; 5F-QUPIC8-chinolinyl ester kyseliny 1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxylové
4F-MDMB-BICAmethyl (S)-2-({[1-(4-fluorbutyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoát
4F-MDMB-BINACA4F-ADBmethyl (S)-2-({[1-(4-fluorbutyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoát
5F-MDMB-PICA5F-MDMB-2201methyl (S)-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoát
5F-MDMB-PINACA5F-ADBmethyl (S)-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoát
5FUR-144[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl] (2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanonXLR-11
Hexylonβk-MBDH1-(1,3-benzodioxol-5 -yl)-2-(methylamino)hexan-1-on
4-Hydroxy-N-methyl-N-ethyl tryptamin4-HO-MET3-{2-[ethyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-olMetocin; Methylcybin
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyl tryptamin4-HO-MiPT3-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-olMiprocin
Hydroxytenamfetamin(2R,S)-N-hydroxy-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
Joddimethoxyfenethylamin2C-I(4-jod-2,5-dimethoxyfenylethyl)amin
JWH-018(naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-073(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)methanon
JWH-081(4-methoxynaftalen-1-yl)(l -pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-122(4-methylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-2001-(2-morfolinoethyl)-1H-indol-3-yl] (naftalen-1-yl)methanon
JWH-210(4-ethylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-2502-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-on
JWH-398(4-chlornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
Kathinon(2S)-2-amino-1-fenylpropan-1-on
Klonazolam6-(2-chlorfenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
(+)-LysergidLSD, LSD-25(+)-8β-(3,3-dimethylureido)-6-methyl-9,10-didehydroergolin
lp-LSD, 1P-LADdiethylamid kyseliny 1-propionyl lysergové; (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid
5-MeO-MiPTN-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amin; 5-methoxy-N-methyl-N-iso-propyl tryptamin
MethoxfenidinMXP1-[1-(2-methoxyfenyl)-2-fenylethyl]piperidin2-MeO-difenidin
2-Methylamfetamin2-MA(2RS)-1-(2-methylfenyl)propan-2-amin
3-Methylamfetamin3-MA(2RS)-1-(3-methylfenyl)propan-2-amin
4-Methylamfetamin4-MA(2RS)-1-(4-methylfenyl)propan-2-amin
2-MAPB1-(benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amin
3-MAPB1-(benzofuran-3-yl)-N-methylpropan-2-amin
4-MAPB1-(benzofuran-4-yl)-N-methylpropan-2-amin
5-MAPB1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amin
6-MAPB1-(benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amin
7-MAPB1-(benzofuran-7-yl)-N-methylpropan-2-amin
MBZP1-benzyl-4-methylpiperazin
2-Methyl-N,N-dimethylkathinon2-MDMC1-(2-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on
3-Methyl-N,N-dimethylkathinon3-MDMC1-(3-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on
4-Methyl-N,N-dimethylkathinon4-MDMC1-(4-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on
m-ChlorfenylpiperazinmCPP1-(3-chlorfenyl)piperazin
TenamfetaminMDA(2RS)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
MDAI5,6-(methylendioxy)indan-2-amin
EthyltenamfetaminMDE, MDEA(2RS)-N-ethyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
Ethylonbk-MDEA2-ethylamino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on
MethyltenamfetaminMDMA(2R,S)-N-methyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
MDMB-CHMICAN-[[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl]-3-methyl-valin, methyl ester
MDMB-4en-PINACA(methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamido) butanoát)
MDMB-FUBINACA2-[[1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát
MDPHP; 3,4-MDPHP1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on
2,3-Methylendioxymethkathinon2,3-MDMC1-(1,3-benzodioxol-4-yl)-2-(methylamino)propan-1-on
3,4-MethylendioxypyrovaleronMDPV1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-onMDPK
2-Methylethkathinon2-MEC2-(ethylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on
3-Methylethkathinon3-MEC2-(ethylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on
4-Methylethkathinon4-MEC2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on
4-MethylmetkathinonMefedron2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on
5-MeO-AMT5 -methoxy-α-methyltryptamin
5-MeO-DALTN-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amin
3-Methoxyfencyklidin3-MeO-PCP1-[1-(3-methoxyfenyl)cyklohexyl]piperidin
Meskalin3,4,5-trimethoxyfenethylamin
MethoxetaminMXE2-(ethylamino)-2-(3-methoxyfenyl)cyklohexanon
Methylaminorex(±)-5-fenyl-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin
2-Methyl-N-ethylnorpentedron2-MEAP2-(ethylamino)-1-(2-methylfenyl)-pentan-1-on
3-Methyl-N-ethylnorpentedron3-MEAP2-(ethylamino)-1-(3-methylfenyl)-pentan-1-on
4-Methyl-N-ethylnorpentedron4-MEAP2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-pentan-1-on
MethylonBk-MDMA2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-1-on
2-Methylmetamfetamin2-MMA1-(2-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Methylmetamfetamin3-MMA1-(3-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Methylmetamfetamin4-MMA1-(4-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
2-Methylmetkathinon2-MMC2-(methylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on
3-Methylmetkathinon3-MMC2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on
MethoxytenamfetaminMMDA(2RS)-1-[5-methoxy-3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
4-MPD1-(4-methylfenyl)-2-methylamino-pentan-1-on
MethylthienylpropaminMPAN-methyl-1-(thiofen-2-yl)propan-2-amin
2-Methylthioamfetamin2-MTA(2RS)-1-[2-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
3-Methylthioamfetamin3-MTA(2RS)-1-[3-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
4-Methylthioamfetamin4-MTA(2RS)-1-[4-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
Mexedron4-MMC-oMe; MEX(3-methoxy-2-(methylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-on
NaftylpyrovaleronNafyron1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-onO-2482
N-methyl-2-aminoindanN-methyl-2AI2,3-dihydro-N-methyl-1H-inden-2-aminNM-2AI
NM-2201, CBL-2201naftalen-1-yl-1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxylát
o-DesmethyltramadolODT3-{-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyklohexyl}fenol
Parahexyl3-hexyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
EticyklidinPCEN-ethyl-1-fenylcyklohexylamin
Pentedronpentedron1-fenyl-2-(methylamino)pentan-1-on
PentylonMethylendioxypentedron; βk-MBDP(±)-1 -(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-on
p-FluorfenylpiperazinpFPP1-(4-fluorfenyl)piperazin
MethoxyamfetaminPMA(2RS)-1-(4-methoxyfenyl)propan-2-amin
MethoxymetamfetaminPMMA1-(4-methoxyfenyl)-N-methylpropan-2-amin
Psilocybin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl-dihydrogenfosfát
PsilocinPsilotsin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
PV8, α-PHPP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-heptan-1-on
PV9, α-POP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-oktan-1-on
α-PVP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on
α-PVT2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiofen-2-yl)pentan-1-on
α-Pyrrolidinohexanofenonα-PHP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-hexan-1-on
α-Pyrrolidinoisohexanofenonα-PiHP1-fenyl-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on
RolicyklidinPHP, PCPY1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin
Salvinorin ASalvinorin Amethy1-(2RS,4aR,6aR,7R,9RS,10aRS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-1H-benzo[ƒ]isochromen-7-karboxylát
TenocyklidinTCP1-[1-(2-thienyl)cyklohexyl]piperidin
1-(3-Trifluormethylfenyl)piperazinTFMPP1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin
TetrahydrokanabinolTHCΔ6a(10a)-, Δ6a(7)-, Δ7-, Δ8-, Δ10-, Δ9(11)-tetrahydrokanabinoly a jejich stereoizomery
THJ-22015F-JWH-018-N, 5F-THJ-018, AM-2201 indazol analog[1-(5 -fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl] (1-naftyl)methanon
TH-PVP2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on
TrimethoxyamfetaminTMA(2RS)-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
Trimethoxyamfetamin-2TMA-2(2RS)-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
2,4,6-TrimethoxyamfetaminTMA-61-(2,4,6-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
UR-144(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanonTMCP-018
W-154-chlor-N-(1-fenethylpiperidin-2-yliden)benzensulfonamid
W-184-chlor-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)ethyl]-piperidin-2-yliden)benzensulfonamid

Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereoizomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.“.

4. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 7 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
Allobarbital5,5-diallylbarbiturová kyselina
Alprazolam8-chlor-6-fenyl-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Amfepramon2-(diethylamino)-1-fenylpropan-1-on
Aminorex5-fenyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin
Barbital5,5-diethylbarbiturová kyselina
BentazepamCI 718; QM 6008; Thiadipone;5-fenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e] [1,4]diazepin-2-on
Benzfetamin(+)-N-benzyl-N-(2-fenyl-1-methylethy)-N-methylamin
Benzylpiperazin1-benzylpiperazin
Bromazepam7-brom-5-(2-pyridyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Brotizolam2-brom-4-(2-chlorfenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-ƒ][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin
Butobarbital5-butyl-5-ethylbarbiturová kyselina
CinazepamBD-798;4-[[7-brom-5-(2-chlorfenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanová kyselina
Delorazepam7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Diazepam7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Estazolam8-chlor-6-fenyl-4H-[1,2,4]tnazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
EthinamátN-(1-ethynylcyklohexyl)karbamát
Ethchlorvynol1-chlor-3-ethylpent-1-en-4-yn-3-ol
Ethylamfetamin(±)-2-(ethylamino)-1-fenylpropan
Ethylloflazepátethyl-7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylát
Fenazepam7-Bromo-5-(2-chlorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Fendimetrazin(2S,3S)-2-fenyl-3,4-dimethylmorfolin
Fenkamfamin(±)-2-(ethylamino)-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptan
Fenobarbital5-ethyl-5-fenylbarbiturová kyselina
Fenproporex(+)-1-fenyl-2-[(2-kyanethyl)amino] propan
Fludiazepam7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Flurazepam7-chlor-2-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
HN-azepam7-chlor-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
HN-oxazolam10-brom-11b-(2-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
Chlordiazepoxid7-chlor-5-fenyl-2-(methylamino)-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid
Kamazepam7-chlor-5-fenyl-1-methyl-2-oxo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-3-yl-dimethylkarbamát
Ketamin(2RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)cyklohexan-1-on
Ketazolam11-chlor-12b-fenyl-2,8-dimethyl-8,12b-dihydro-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion
Klobazam7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion
Klonazepam5-(2-chlorfenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Klorazepát7-chlor-5-fenyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylová kyselina
Klotiazepam5-(2-chlorfenyl)-7-ethyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on
Kloxazolam10-chlor-11b-(2-chlorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
LefetaminSPA(-)-1-(dimethylamino)-1,2-difenylethan
Loprazolam6-(2-chlorfenyl)-2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-8-nitro-2,4-dihydro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-on
Lorazepam7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Lormetazepam7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Mazindol5-(4-chlorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2.1-α]-isoindol-5-ol
Medazepam7-chlor-5-fenyl-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin
Mefenorex(±)-2-[(3-chlorpropyl)amino]-1-fenylpropan
Meprobamát2-methyl-2-propylpropan-1,3-diyl-dikarbamát
MesokarbN-(fenylkarbamoyl)-3-(2-fenyl-1-methylethyl)sydnonimin
Methylfenobarbital5-ethyl-5-fenyl-1-methylbarbiturová kyselina
Methyprylon3,3-diethyl-5-methylpiperidin-2,4-dion
Midazolam8-chlor-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin
Nimetazepam5-fenyl-1-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Nitrazepam5-fenyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Nordazepam7-chlor-5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Oxazepam7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Oxazolam10-chlor-11b-fenyl-2-methyl-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
Pemolin5-fenyl-2-imino-1,3-oxazolidin-4-on
Pinazepam7-chlor-5-fenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Pipradroldifenyl(2-piperidyl)methanol
Prazepam7-chlor-1-(cyklopropylmethyl)-5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Pyrovaleron(+)-1-(4-methylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
Sekbutabarbital5-ethyl-5-(1-methylpropyl)barbiturová kyselina
Temazepam(RS)-7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Tetrazepam7-chlor-5-(cyklohex-1-en-1-yl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Triazolam8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Vinylbitan5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbiturová kyselina
ZolpidemN,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid

Včetně solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.“.


Čl. II

Technický předpis

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 3. června 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

Přesunout nahoru