Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 18/2021 Sb.Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

Částka 10/2021
Platnost od 20.01.2021
Účinnost od 20.01.2021
Zrušeno k 31.12.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2021

o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.:


§ 1

K záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 se za účelem pomoci Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha, s. p. o. v rámci posílení očkovacích kapacit při zvládání epidemie povolává nejvýše 500 vojáků v činné službě za účelem vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluhy, včetně poskytování zdravotních služeb.

§ 2

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění úkolů podle § 1.


§ 3

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru