Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 179/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.

Částka 74/2021
Platnost od 30.04.2021
Účinnost od 01.05.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

179

VYHLÁŠKA

ze dne 27. dubna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona o zdravotních službách:


Čl. I

V příloze vyhlášky č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb., se na konci položky „Poskytovatel v oboru pneumologie a ftizeologie“ doplňuje řádek 03, který zní:

„03Osoby po prodělaném nebo suspektně prodělaném onemocnění COVID-19 se závažnými přetrvávajícími následky trvajícími více než 12 týdnů“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

Přesunout nahoru