Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 171/2021 Sb.Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Částka 69/2021
Platnost od 27.04.2021
Účinnost od 26.05.2021 (za 13 dní)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

171

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2021

o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 96 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění zákona č. 96/2021 Sb., k provedení § 94 odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

(1) Specifikace odborných úkonů, způsob stanovení výše náhrady výdajů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností, maximální výše náhrady výdajů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností a výše záloh na náhrady výdajů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností podle § 94 odst. 2 písm. a) až c) zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro je stanovena v Sazebníku náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, který je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Výše náhrady výdajů je stanovena jako násobek počtu hodin práce za provedení odborného úkonu a výše výdajů na 1 hodinu práce 1 člověka, která zahrnuje mzdové a režijní výdaje.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.


Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, v. r.


Příloha k vyhlášce č. 171/2021 Sb.

Sazebník náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

KódKategorie odborného úkonu [podle § 94 odst. 2 písm. a) až c) zákona]Specifikace odborného úkonu a způsob stanovení výše náhrady výdajůVýše záloh na náhrady výdajůMaximální výše náhrady výdajů
IVD-001vypracování odborného posudku nebo stanoviska podle § 94 odst. 2 písm. a) zákonaOdborné úkony související s vypracováním odborného posudku nebo stanoviska k povaze diagnostického prostředku in vitro
Výše náhrady výdajů za 1 hodinu práce činí 900 Kč
7200 Kč9000 Kč
IVD-002vypracování odborného posudku nebo stanoviska podle § 94 odst. 2 písm. a) zákonaOdborné úkony související s vypracováním odborného posudku nebo stanoviska k zatřídění diagnostického prostředku in vitro
Výše náhrady výdajů za 1 hodinu práce činí 900 Kč
7200 Kč9000 Kč
IVD-003poskytnutí odborné konzultace podle § 94 odst. 2 písm. b) zákonaOdborné úkony související s poskytováním hodinové ústní konzultace k povaze a zatřídění diagnostického prostředku in vitro, včetně odborné přípravy na konzultaci
Výše náhrady výdajů za 1 hodinu práce činí 900 Kč
4500 Kč7200 Kč
IVD-004příprava a provedení vzdělávací činnosti podle § 94 odst. 2 písm. c) zákonaOdborné úkony související s prováděním vzdělávací činnosti, včetně odborné přípravy v individuálním časovém rozsahu podle povahy požadované vzdělávací činnosti
Výše náhrady výdajů za 1 hodinu práce činí 900 Kč
Výše záloh je stanovena na základě předpokládaného časového rozsahu, který je stanoven Státním ústavem pro kontrolu léčiv na základě žádosti před zahájením poskytování odborného úkonu900 Kč/hod
Přesunout nahoru