Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 130/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 292 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.

Částka 50/2021
Platnost od 16.03.2021
Účinnost od 16.03.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2021 č. 292

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona.


Vláda mění s účinností ode dne 16. března 2021 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášené pod č. 112/2021 Sb., tak, že v bodě I/1 se za slova „- zaměstnanci České pošty, s. p.,“ vkládají slova „- starostové obcí,“.

Provedou:

ministr školství, mládeže a tělovýchovy,

hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,

určená škola nebo školské zařízení,

zřizovatelé určených škol a školských zařízení

Na vědomí:

primátoři statutárních měst,

starostové


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru