Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 115/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 218 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

Částka 40/2021
Platnost od 28.02.2021
Účinnost od 01.03.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 28. února 2021 č. 218

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda mění s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216, vyhlášené pod č. 113/2021 Sb., tak, že na konci bodu XI. se tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se nový bod XII., který zní:

XII. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I. až IV. tohoto usnesení.“.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

primátoři, starostové


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru