Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

100

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

1. o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., o přijetí krizového opatření,

a

2. o opravě tiskové chyby v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu


1a) V usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., v části „V. zakazuje“ bod 4 správně zní:

4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz samoobslužných prádelen a čistíren,“.

1b) Příloha k usnesení vlády č. 84/2020 Sb. (ze dne 15. března 2020 č. 214) zní:

„Příloha k usnesení vlády č. 84/2020 Sb. (ze dne 15. března 2020 č. 214)

2. Bod 2 v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb., správně zní:

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu 1,“.

Přesunout nahoru