Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 90/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Částka 35/2020
Platnost od 15.03.2020
Zrušeno k 09.04.2020 (158/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

90

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 220

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona


Vláda

ukládá

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům

- pátého a šestého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol;

- posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na profesi:

všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester nebo v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách,

dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester nebo oboru vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,

zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu zdravotnických záchranářů, nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách,

asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví,

praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na střední škole,

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu 1,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4,

4. všem orgánům ochrany veřejného zdraví, všem poskytovatelům zdravotnické záchranné služby a poskytovatelům zdravotních služeb uvedených v příloze k tomuto usnesení využívat na svém území pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru.

Provedou:

ministři zdravotnictví,

školství, mládeže a tělovýchovy,

ředitelé osob uvedených v bodu 4


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.


Příloha k usnesení vlády č. 90/2020 Sb.

(ze dne 15. března 2020 č. 220)

Nemocnice Na Bulovce

Fakultní nemocnice v Motole

Nemocnice Na Homolce

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice v Praze

Nemocnice České Budějovice a. s.

Fakultní nemocnice Plzeň

Karlovarská krajská nemocnice a. s.

Krajská zdravotní a. s.

Krajská nemocnice Liberec a. s.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Přesunout nahoru