Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 612/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka 248/2020
Platnost od 31.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

612

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:


Čl. I

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb., vyhlášky č. 353/2015 Sb. a vyhlášky č. 357/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 větě druhé se číslo „14“ nahrazuje textem „14a“.

2. V § 3 odst. 8 se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „peněžitého příspěvku na stravování,“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „pokud je využíván“ zrušují.

4. V § 7 se slovo „závodní“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku“.

5. Nadpis § 12 zní: „Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a účet dlouhodobých investic“.

6. V § 12 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „spoření“ se vkládají slova „nebo účet dlouhodobých investic podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru