Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 586/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 240/2020
Platnost od 31.12.2020
Účinnost od 31.12.2020
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

586

ZÁKON

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „v roce 2020“ zrušují.

2. V § 1 odst. 1 se slova „v roce 2020“ a slova „ , jejichž zavedení vedlo ke vzniku překážky v práci“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru