Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Částka 25/2020
Platnost od 05.03.2020
Účinnost od 01.04.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

ze dne 25. února 2020,

kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 37 odst. 11 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb.:


Čl. I

V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, se částka „1,20“ nahrazuje částkou „1,60“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výpočet nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za první čtvrtletí roku 2020 se použije sazba podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru