Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 572/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Částka 235/2020
Platnost od 23.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

572

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, se mění takto:

1. V § 1 písm. e) bod 4 zní:

4. je poskytována večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo,“.

2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Ke krajským normativům stanoveným pro jednotky výkonu podle § 1 písm. k) bodů 1 a 2 lze stanovit opravné koeficienty zohledňující počty rodinných skupin v dětském domově nebo v dětském domově se školou.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

3. V § 7 odst. 1 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 4“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru