Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 56/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 24/2020
Platnost od 28.02.2020
Účinnost od 01.04.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 252/2017 Sb., k provedení § 24 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 304/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb., nařízení vlády č. 175/2012 Sb., nařízení vlády č. 284/2015 Sb., nařízení vlády č. 43/2017 Sb. a nařízení vlády č. 138/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se text „10 %“ nahrazuje textem „1 %“.

2. V příloze v položce 1 části A.1. a části A.2. bodu A 2.1 se slova „K16 = 0,2 pro f >= 2,2 GHz“ nahrazují slovy

„K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz

K16 = 0,02 pro f >= 24 GHz“.

3. V příloze v položce 1 části A.2. bodu A 2.2 se text „Ca = S2 x K1 x K2 x K3“ nahrazuje textem „Ca = S2 x K1 x K2 x K3 x K16“.

4. V příloze v položce 1 části A.2. bodu A 2.2 se za slova „K3 = 2 nad 10 W povoleného maximálního efektivního vyzářeného výkonu“ vkládají slova

„K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 1GHz

K16 = 0,7 pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz

K16 = 0,02 pro f >= 24 GHz“.

5. V příloze v položce 1 části A.2. bodu A 2.2 se text „Cb = S2 x K1 x K4“ nahrazuje textem „Cb = S2 x K1 x K4 x K16“.

6. V příloze v položce 1 části A.2. se na konci bodu A 2.2 doplňují slova

„K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 1GHz

K16 = 0,7 pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz

K16 = 0,02 pro f > = 24 GHz.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Přesunout nahoru