Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 551/2020 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Částka 225/2020
Platnost od 23.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

551

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 9. prosince 2020

o vydání cenových rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 8/2020 ze dne 27. listopadu 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 10/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 8/2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2020 v částce 7, cenové rozhodnutí č. 9/2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2020 v částce 8 a cenové rozhodnutí č. 10/2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2020 v částce 9. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají dnem 1. ledna 2021.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru