Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 549/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 225/2020
Platnost od 23.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

549

VYHLÁŠKA

ze dne 5. října 2020,

kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 126/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. k) se věta druhá nahrazuje textem:

„Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl musí mít

1. odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň šest měsíců, nebo

2. odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v technických oborech a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky,“.

2. V příloze č. 1 bod 4 zní:

4. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti závodního a bezpečnostního technika podle § 2 odst. 1 písm. c) a d) této vyhlášky:

a) hornictví nebo dobývání ložisek nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství nebo ražení podzemních děl nebo studijního předmětu podobného obsahu,

b) geologie,

c) geodézie nebo důlní měřictví,

d) strojírenství nebo strojní zařízení nebo studijní předmět podobného obsahu,

e) trhací práce,

f) bezpečnostní předpisy.“.

3. V příloze č. 1 bod 7 zní:

7. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl podle § 2 odst. 1 písm. k) bodu 1 této vyhlášky:

a) hornictví nebo dobývání ložisek nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství nebo ražení podzemních děl nebo studijního předmětu podobného obsahu,

b) strojírenství nebo strojní zařízení,

c) trhací práce,

d) bezpečnostní předpisy.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda:

Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru