Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 538/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 221/2020
Platnost od 18.12.2020
Účinnost od 18.12.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

538

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 17 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 282/2018 Sb., se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 34a a 34b zní:

e) smlouvy osobám, které distribuují diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle právních předpisů upravujících zdravotnické prostředky34a), POC antigenní testy, jejichž prostřednictvím se za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 provádí vyšetření na základě mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku nařízeného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví34b),

34a) Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

34b) Část první hlava III díl 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r..

Přesunout nahoru