Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 531/2020 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020

Částka 219/2020
Platnost od 15.12.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

531

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 14. prosince 2020

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 321/2020 Sb., č. 342/2020 Sb. a č. 369/2020 Sb. se dne 12. prosince 2020 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 4

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 816

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 500

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 26

v tom podle volebních stran:

47 Komunistická strana Čech a Moravy 7

80 Nezávislý kandidát 5

90 Sdružení nezávislých kandidátů-místní sdružení celkem 7

129 SNK Evropští demokraté 2

747 ZaRegion 3

768 ANO 2011 2

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru