Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 524/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 216/2020
Platnost od 10.12.2020
Účinnost od 12.12.2020
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

524

ZÁKON

ze dne 3. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění

Čl. I

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 56 odst. 6 se číslo „42“ nahrazuje číslem „43“.

2. V § 120 odstavec 6 zní:

(6) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, které vzniklo podle odstavce 4, zaniká, neoznámí-li tento samostatný zprostředkovatel České národní bance prostřednictvím aplikace České národní banky pro registraci subjektů do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

a) předmět činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti, a to po vykonání odborné zkoušky,

b) osoby, s nimiž je úzce propojen nebo které na něm mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, a

c) osoby uvedené v § 42 odst. 1 písm. e).“.

3. V § 122 odst. 1 se číslo „24“ nahrazuje číslem „30“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. II

V položce 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., se v poznámce číslo „30“ nahrazuje číslem „3“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru