Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 502/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 206/2020
Platnost od 04.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Předpis má dělenou účinnost.
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

502

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2020,

kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:


Čl. I

Vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb., vyhlášky č. 359/2017 Sb. a vyhlášky č. 194/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 větě první se slova „z mořeného kovu“ nahrazují slovy „výšivkou provedenou zlatou nebo stříbrnou vyšívací nití“.

2. V § 8 odst. 3 se za slovo „nárameník“ vkládá čárka.

3. V § 9 odst. 3 se slova „nebo symbol linky tísňového volání“ zrušují.

4. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vzory stejnokrojů

1. Služební stejnokroj 12

Vzory stejnokrojů - Služební stejnokroj 12

2. Služebně pracovní stejnokroj 17

Vzory stejnokrojů - Služebně pracovní stejnokroj 17

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Hodnostní označení podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat do 31. prosince 2024.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru