Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 494/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 202/2020
Platnost od 02.12.2020
Účinnost od 01.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

494

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2020,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb., vyhlášky č. 192/2014 Sb., vyhlášky č. 387/2015 Sb., vyhlášky č. 413/2016 Sb. a vyhlášky č. 314/2018 Sb., se mění takto:

1. V části Liberecký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 3. „Jablonec nad Nisou“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2. „Rychnov u Jablonce nad Nisou“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 1. „Frýdštejn“.

Dosavadní body 1. až 3. se označují jako body 2. až 4.

2. V části Liberecký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 9. „Turnov“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2. „Jenišovice“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 1. „Frýdštejn“ zrušuje.

Dosavadní bod 2. se označuje jako bod 1.

3. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Kralovice“, ve sloupci „Matriční úřad“ se bod 1. „Dolní Bělá“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se body 1. „Dolní Bělá“, 2. „Dražeň“, 3. „Horní Bělá“, 4. „Líté“, 5. „Loza“ a 6. „Mrtník“ zrušují.

Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 2. až 8. označují jako body 1. až 7.

4. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Kralovice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 1. „Kaznějov“, se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 4. „Koryta“ vkládá nový bod 5. „Mrtník“.

Dosavadní body 5. a 6. se označují jako body 6. a 7.

5. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Kralovice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 4. „Manětín“, se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 1. „Bezvěrov“ vkládá nový bod 2. „Dražeň“.

Dosavadní body 2. až 4. se označují jako body 3. až 5.

6. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Kralovice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 6. „Plasy“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládají nové body 1. „Dolní Bělá“, 2. „Horní Bělá“, 3. „Líté“ a 4. „Loza“.

Dosavadní body 1. a 2. se označují jako body 5. a 6.

7. V části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Český Brod“ ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 1. „Český Brod“ se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 1. „Břežany II“ vkládá nový bod 2. „Černíky“.

Dosavadní body 2. až 20. se označují jako body 3. až 21.

8. V části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Český Brod“ ve sloupci „Matriční úřad“ se bod 2. „Kounice“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se body 1. „Bříství“, 2. „Černíky“, 3. „Kounice“ a 4. „Vykáň“ zrušují.

9. V části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Lysá nad Labem“, se ve sloupci „Matriční úřad“ vkládá nový bod 1. „Kounice“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládají nové body 1. „Bříství“, 2. „Kounice a 3. „Vykáň“.

Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 1. a 2. označují jako body 2. a 3.

10. V části Ústecký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 1. „Bílina“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 1. „Bílina“, se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 1. „Bílina“ vkládá nový bod 2. „Hostomice“.

Dosavadní body 2. až 5. se označují jako body 3. až 6.

11. V části Ústecký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 1. „Bílina“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 1. „Bílina“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se doplňuje bod 7. „Ohníč“.

12. V části Ústecký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 1. „Bílina“, se ve sloupci „Matriční úřad“ bod 2. „Hostomice“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se body 1. „Hostomice“ a 2. „Ohníč“ zrušují.

Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní bod 3. označuje jako bod 2.

13. V části Kraj Vysočina ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 2. „Havlíčkův Brod“ ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 3. „Havlíčkův Brod“, se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 35. „Věž“ vkládá nový bod 36. „Věžnice“.

Dosavadní body 36. a 37. se označují jako body 37. a 38.

14. V části Kraj Vysočina ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 5. „Jihlava“ ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 13. „Polná“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 5. „Věžnice“ zrušuje.

Dosavadní body 6. a 7. se označují jako body 5. a 6.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru