Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 485/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Částka 199/2020
Platnost od 27.11.2020
Účinnost od 01.01.2021
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

485

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2020,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb., k provedení § 20 odst. 1 a § 22 odst. 8 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb. a vyhlášky č. 243/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 3 se za slovo „mýtném“ vkládají slova „uloženém za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace, vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích a vyvolaných hlukem z provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.“.

3. V § 13 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

4. Pod označení § 15 se vkládá nadpis, který zní:

„Popis nákladů započitatelných pro výpočet části mýtného uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace“.

5. V § 15 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

6. Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které včetně nadpisů znějí:

㤠15a

Popis nákladů započitatelných pro výpočet části mýtného uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích

Náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích tvoří

a) náklady na vysazování a ošetřování silniční vegetace zpoplatněných pozemních komunikací,

b) náklady na opatření vedoucí ke snížení znečištění ovzduší v tunelech zpoplatněných pozemních komunikací,

c) náklady na ochranu před znečišťováním půdy smyvy ze zpoplatněných pozemních komunikací vynaložené na

1. odvodňovací zařízení,

2. čištění vod a likvidaci kalů,

d) náklady na realizaci opatření souvisejících se zvýšením plynulosti dopravy na zpoplatněných pozemních komunikacích, které zahrnují náklady na inteligentní dopravní systémy,

e) ostatní náklady neuvedené v písmenech a) až d), jejichž vynaložení přímo souvisí se znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích.

§ 15b

Popis nákladů započitatelných pro výpočet části mýtného uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích

Náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích tvoří

a) náklady na realizaci protihlukových opatření vedoucích ke snížení hluku z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích vynaložené na

1. směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností,

2. zemní valy,

3. protihlukové stěny,

4. protihlukové polovegetační stěny,

5. zemní valy kombinované s protihlukovou stěnou,

6. mobilní protihlukové stěny,

b) náklady na protihlukové úpravy na pozemních objektech ohrožených hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích vynaložené na

1. výměnu oken s deklarovanou vzduchovou neprůzvučností,

2. dotěsnění otvorů a výplně otvorů (např. další vrstvou skla či typem výplně s vyšším stupněm zvukové izolace),

3. průhledné předstěny,

4. akustické absorpční obklady,

c) ostatní náklady neuvedené v písmenu a) nebo b), jejichž vynaložení přímo souvisí s hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích.“.

7. V § 16 větě první se slova „na zpoplatněné pozemní komunikace se určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15,“ nahrazují slovy „vynaložené na zpoplatněné pozemní komunikace, náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích a náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích se určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15, 15a a 15b“.

8. V § 17 odst. 1 větě druhé se za text „§ 15“ vkládají slova „ , 15a a 15b“.

9. V § 17 odst. 2 se slova „žádná z těchto sazeb nepřesáhla průměrnou sazbu mýtného vypočtenou podle odstavce 1 o více než 175 % a“ zrušují.

10. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému

OznačeníÚsekDélka (km)
D0Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62)4,6
D0Modletice (D1)-Praha, Ruzyně (exity 76-28)37,1
D1Praha, Spořilov-Říkovice (exity 1-272)273,4
D1Předmostí-státní hranice (exit 282 až km 377)93,5
D2Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61)61,4
D3Mezno-Úsilné (exity 62-131)71,3
D4Jíloviště-Háje (exity 9-45)41,9
D4Radobytce-Nová Hospoda (exity 77-84)6,7
D5Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151)156,1
D6Praha, Řepy-Krušovice (exity 1-42)42,9
D6Lubenec-Bošov (km 80 až exit 83)3,4
D6Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169)39,2
D7Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18)17,0
D7Postoloprty-Spořice (exity 56-78)23,6
D8Praha, Březiněves-státní hranice (km -3,5 až km 92)97,0
D10Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71)72,7
D11Praha, Horní Počernice-Hradec Králové, Kukleny (exity 1-90)92,9
D35Sedlice-Opatovice (exity 126-129)4,0
D35Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261)27,3
D35Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)33,3
D46Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)40,6
D48Bělotín-Bělotín, východ (exity 1-3)3,5
D48Rybí-Frýdek-Místek, západ (km 22 až exit 44)22,0
D48Frýdek-Místek-Žukov (km 47 až exit 70)19,9
D52Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26)17,0
D55Hulín-Otrokovice (exity 16-32)16,9
D56Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek (exity 39-51)12,9

“.

11. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

OznačeníÚsekDélka (km)
I/3Mirošovice-Mezno43,5
I/4Praha-Jíloviště5,2
I/6Bošov-Karlovy Vary29,7
I/7Panenský Týnec-Smolnice (exity 37-41)4,0
I/7Spořice-Chomutov (exity 78-82)3,4
I/11Hradec Králové, Kukleny-Hradec Králové2,7
I/11Ropice-Mosty u Jablunkova28,6
I/11Krásné Pole-Ostrava8,7
I/12Praha-Kolín32,5
I/16Mladá Boleslav-Úlibice37,0
I/19Oltyně-Čekanice10,0
I/19Tábor-Pelhřimov34,0
I/20Plzeň-České Budějovice112,5
I/26Plzeň-Folmava51,7
I/30Lovosice-Ústí nad Labem14,4
I/33Plotiště nad Labem-Náchod29,0
I/34České Budějovice-Jindřichův Hradec40,7
I/34Jarošov nad Nežárkou-Havlíčkův Brod55,6
I/35Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice35,0
I/35Turnov-Jičín13,8
I/35Úlibice-Hradec Králové30,2
I/35Hradec Králové-Mohelnice89,3
I/35Křelov-Olomouc2,9
I/37Hradec Králové-Pardubice17,3
I/38Jestřebí-Mladá Boleslav31,1
I/38Poděbrady-Jihlava86,9
I/43Brno-Svitavy44,8
I/46Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum0,9
I/47Kroměříž-Hulín3,4
I/47Přerov-Bělotín22,7
I/48Bělotín-Rybí22,2
I/50Holubice-Rovné86,1
I/52Brno-Rajhrad5,9
I/52Pohořelice-Mikulov22,3
I/55Přerov-Hulín11,4
I/58Skotnice-Krmelín10,3
I/63Bystřany-Řehlovice7,5

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Přesunout nahoru