Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 458/2020 Sb.Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Částka 187/2020
Platnost od 23.11.2020
Účinnost od 01.01.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

458

VYHLÁŠKA

ze dne 5. listopadu 2020

o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro spotřební daně, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny a oblast distribuce pohonných hmot

a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b) formát elektronického formulářového podání a

c) vzor formulářového podání.

§ 2

Vzory formulářových podání

(1) Vzor

a) přiznání ke spotřební dani je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku nebo ze zahřívaných tabákových výrobků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly cizích států je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56a zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

j) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních (roční zdaňovací období) je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,

k) přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv nebo dani z elektřiny je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l) přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv nebo daně z elektřiny je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,

n) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,

o) přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce,

p) přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro právnické osoby je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce,

q) přihlášky k registraci osoby skladující surový tabák je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce,

r) přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce,

s) přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro právnické osoby je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce,

t) oznámení o změně registračních údajů a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce,

u) oznámení o změně registračních údajů fyzické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 21 k této vyhlášce,

v) oznámení o změně registračních údajů právnické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 22 k této vyhlášce,

w) oznámení o změně registračních údajů osoby skladující surový tabák a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce,

x) oznámení o změně registračních údajů distributora pohonných hmot a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 24 k této vyhlášce.

(2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 4

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.


§ 5

Společná ustanovení

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že

a) textová část je v jiném než českém jazyce,

b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Tiskopis formulářového podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky pro spotřební daně, pro daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny a pro oblast distribuce pohonných hmot vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.

(2) Struktura formulářového podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky pro spotřební daně, pro daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny a pro oblast distribuce pohonných hmot zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ ke spotřební dani podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ ke spotřební dani: a) z tabákových výrobků, b) ze surového tabáku, c) ze zahřívaných tabákových výrobků, podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, surového tabáku a ze zahřívaných tabákových výrobků

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit, podle § 15 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro ozbrojené síly cizích států

POKYNY k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 15a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

POKYNY k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 55 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

POKYNY k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, podle § 56a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

POKYNY k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

POKYNY k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, podle § 57 odst. 18 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (roční zdaňovací období)

POKYNY k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, podle § 57 odst. 18 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (roční zdaňovací období)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k dani: a) ze zemního plynu a některých dalších plynů, b) z pevných paliv, c) z elektřiny

POKYNY k daňovému přiznání dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, část čtyřicátá pátá až čtyřicátá sedmá

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIZNÁNÍ k uplatnění nároku na vrácení daně, podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, část čtyřicátá pátá až čtyřicátá sedmá

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI pro fyzické osoby

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI pro právnické osoby

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji (dále jen „ZMO") pro fyzické osoby

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji (dále jen „ZMO") pro právnické osoby

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI OSOBY SKLADUJÍCÍ SUROVÝ TABÁK

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI DISTRIBUTORA POHONNÝCH HMOT pro fyzické osoby

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI DISTRIBUTORA POHONNÝCH HMOT pro právnické osoby

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÉ OSOBY NAKLÁDAJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI, ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÉ OSOBY NAKLÁDAJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI, ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ OSOBY SKLADUJÍCÍ SUROVÝ TABÁK, ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ DISTRIBUTORA POHONNÝCH HMOT, ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

Přesunout nahoru