Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 456/2020 Sb.Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

Částka 185/2020
Platnost od 23.11.2020
Účinnost od 01.01.2021
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

456

VYHLÁŠKA

ze dne 5. listopadu 2020

o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z nemovitých věcí

a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b) formát elektronického formulářového podání a

c) vzor formulářového podání.

§ 2

Vzor formulářového podání

Vzor přiznání k dani z nemovitých věcí včetně pokynů k jeho vyplnění je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 4

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.


§ 5

Společná ustanovení

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že

a) textová část je v jiném než českém jazyce,

b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Tiskopis formulářového podání pro daň z nemovitých věcí vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.

(2) Struktura formulářového podání pro daň z nemovitých věcí zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 456/2020 Sb.

Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2021

List k dani z pozemků, II. ODDÍL - údaje k dani z pozemků

Příloha k listu k dani z pozemků, II. ODDÍL - údaje k dani z pozemků

List k dani ze staveb a jednotek, III. ODDÍL - údaje k dani ze staveb a jednotek

Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek, III. ODDÍL - údaje k dani ze staveb a jednotek

Přesunout nahoru