Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 449/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 181/2020
Platnost od 02.11.2020
Účinnost od 03.11.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

449

ZÁKON

ze dne 29. října 2020,

kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění zákona č. 263/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „30. září 2020“ nahrazují slovy „30. června 2022“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „31. prosince 2020“ nahrazují slovy „31. prosince 2022“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná do 30. června 2022 se považuje za podanou dne 1. července 2022.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru