Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 430/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 175/2020
Platnost od 30.10.2020
Účinnost od 01.01.2021 (za 28 dní)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

430

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. října 2020,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 262/1995 Sb.

Čl. I

V písmeni b) přílohy k nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 336/2002 Sb., bod 3 zní:

3.

Název: Městské opevnění v Kouřimi

Popis: městské opevnění, Pražská brána, hlavní hradba, parkán, parkánová hradba s baštami, příkop, val, výklenková kaple a jiné nemovité objekty, které jsou kulturními památkami, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kolín

Obec: Kouřim

Katastrální území: Kouřim

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 6, 10 (část), 28 (část), 30 (část), 32 (část), 33 (část), 34 (část), 35 (část), 37 (část), 38 (část), 42 (část), 46 (část), 47 (část), 54 (část), 116 (část), 199, 200, 201, 202, 203, 205 (část), 219 (část), 227/1, 227/2, 227/3, 228, 231 (část), 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 270, 271, 273/1, 275/1, 275/2, 276/2, 276/3, 276/4, 278, 294, 297, 298/1, 299, 309, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 339, 340/1, 340/4, 340/5, 341, 342, 353, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 356/7, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360/1, 360/3, 361, 363, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13, 373, 398 (část), 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 535, 546, 554, 556/3 (část), 557, 558, 559 (část), 560, 562, 568, 569, 570, 571, 591, 596, 607, 611, 621, 646, 654 (část), 668/1, 668/2, 675/2, 1079, 1288 pozemkové parcely: 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 10/2, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 33 (část), 34 (část), 37/1, 40, 44 (část), 47 (část), 48 (část), 49, 52/2, 52/3, 52/5, 52/6, 55/1, 55/2, 55/4, 55/5, 58/1, 58/2, 59 (část), 66/1, 66/2, 69, 70, 85/1, 85/2, 88/1, 88/2, 140/1, 141, 142, 143/2, 143/3, 144, 147/1, 147/2, 148, 149, 178/1 (část), 178/2, 178/3, 178/7, 181, 183/1, 183/2, 183/3, 184, 187/2, 188/5, 189, 191, 192, 202, 205/2, 2523/3 (část), 2523/4 (část), 2523/19, 2523/20 (část), 2523/21 (část), 2523/23 (část), 2524/3 (část), 2528, 2529/4, 2530, 2531/1, 2531/2, 2531/3, 2532, 2534/1, 2534/2, 2534/3, 2534/4, 2534/5, 2534/6, 2534/7, 2534/8, 2535 (část), 2536 (část), 2542/1 (část), 2646/5, 2725/1, 2725/2, 2727/5, 2727/6, 2741, 2745 (část), 2751, 2752, 2811, 2817,2848,

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 1. července 2020.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 147/1999 Sb.

Čl. II

V příloze k nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 51/2010 Sb., bod 18 zní:

18. V okrese Nový Jičín

Název: Rodný dům a pomník Františka Palackého v Hodslavicích

Popis: rodný dům a pomník Františka Palackého a jiné nemovité objekty, které jsou kulturními památkami na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku p. č. 458/4

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Nový Jičín

Obec: Hodslavice

Katastrální území: Hodslavice

Pozemky, parcelní čísla: 469, 458/4

Budova, číslo popisné: 108 (část obce Hodslavice).

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 13. července 2020.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 50/2010 Sb.

Čl. III

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 50/2010 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, písmeno k) zní:

k) ve Středočeském kraji

Název: Park a zámek v Průhonicích

Popis: Starý zámek, Nový zámek, kostel Narození Panny Marie, park, vrátnice, rybárna, hájovna u Babku, hájovna zvaná Welzovna, hájovna u Kučerů, hájovna U zlatého bažanta, Česká chalupa, alpský srub, strážní domek zvaný Wachhaus, gloriet, ohrazení, kašna, studna, terasa se schodištěm, kaple Jména Panny Marie a jiné nemovité objekty, které jsou kulturními památkami, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Praha-východ

Obec: Dobřejovice

Katastrální území: Dobřejovice

Pozemek, parcelní číslo: pozemková parcela: 701

Okres: Praha-západ

Obec: Jesenice

Katastrální území: Zdiměřice u Prahy

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 15

pozemkové parcely: 334/2, 351/2, 361/2, 363/1, 363/2, 367/2, 373/1, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 402/2, 402/4, 402/5, 402/6, 490/2 (část), 491 (část)

Okres: Praha-západ

Obec: Průhonice

Katastrální území: Průhonice

Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 724, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776/1, 776/2, 777, 778, 779, 780/1, 780/2, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 796, 880/1 (část), 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985/1, 985/2, 986, 987/1, 987/2, 988/1, 988/2, 988/3, 989/1, 989/2, 990, 991, 992, 993, 997, 998/1, 998/2, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1006/5, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029/1, 1029/2, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 1034/9, 1034/10, 1034/13, 1034/14, 1034/15, 1034/16, 1034/17, 1035/1, 1035/2, 1036/1, 1036/2, 1037/1 (část), 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 58, 64, 90, 363 (vše v části obce Průhonice)

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 1. července 2020.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády č. 289/2019 Sb.

Čl. IV

V příloze k nařízení vlády č. 289/2019 Sb., o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky, písmeno c) zní:

c) v Pardubickém kraji

Název: Zámeček v Pardubičkách - Larischova vila

Popis: budova předměstské vily se zahradou se stala v době heydrichiády místem, kde bylo před popravou vězněno a vyslýcháno 194 osob, včetně dětí, převážně obyvatel obce Ležáky; neorenesanční stavba z roku 1884 podle návrhu architekta Františka Schmoranze staršího, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Pardubice

Obec: Pardubice

Katastrální území: Pardubičky

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 35

pozemková parcela: 136/4

Budova, číslo popisné: 549 (část obce Pardubičky)

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 13. července 2020.“.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Zaorálek v. r.

Přesunout nahoru