Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 409/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Částka 166/2020
Platnost od 12.10.2020
Účinnost od 12.10.2020
Zrušeno k 17.10.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

409

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1023

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.


Vláda

ukládá

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům

a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,

b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na veřejné vysoké škole,

c) pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na veřejné vysoké škole,

d) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,

e) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program,

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu 1,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4,

4. všem

- orgánům ochrany veřejného zdraví,

- poskytovatelům zdravotnické záchranné služby,

- poskytovatelům zdravotních služeb uvedených v příloze k tomuto usnesení a

- poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

využívat na svém území pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru,

5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to na základě konkrétního požadavku osob uvedených v bodu 4, které ve svém požadavku musí uvést požadovaný počet žáků a studentů včetně jejich studijního programu nebo oboru vzdělání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti, a předpokládanou dobu výkonu pracovní povinnosti,

6. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku žáků a studentů podle bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,

7. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání potvrzení konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u něho byla přikázaná pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení předat v jednom vyhotovení této osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě primátorovi hlavního města Prahy, který konkrétní osobě vydal příkaz podle bodu 5; potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci osoby vykonávající pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, identifikaci osoby, u které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.

Provedou:

ministr zdravotnictví,

ministr školství, mládeže a tělovýchovy,

ředitelé osob uvedených v bodu 4,

hejtmani a primátor hlavního města Prahy,

rektoři a ředitelé škol podle bodu 1


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.


Příloha k usnesení vlády č. 409/2020 Sb.
(ze dne 12. října 2020 č. 1023)

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice v Motole

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Klatovská nemocnice, a.s.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Nemocnice Litoměřice, a.s.

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Homolce

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Nemocnice Písek, a.s.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Nemocnice Strakonice, a.s.

Nemocnice Šumperk a.s.

Nemocnice Tábor, a.s.

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

PRIVAMED a.s.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Státní zdravotní ústav

Thomayerova nemocnice

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Přesunout nahoru