Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 18/2020
Platnost od 17.02.2020
Účinnost od 01.07.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

VYHLÁŠKA

ze dne 4. února 2020,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 6 a § 7b odst. 8 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb., vyhlášky č. 158/2017 Sb. a vyhlášky č. 72/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 6 se slova „ochrannými prvky“ nahrazují slovy „ochranným prvkem“.

2. V § 29 odstavec 11 zní:

(11) Technická specifikace ochranného prvku tabulky s registrační značkou a umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce.“.

3. V příloze č. 26 v části 2. Fyzikální vlastnosti tabulek registračních značek bod 5 zní:

5. Umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou je patrné z přílohy č. 27 k této vyhlášce.“.

4. Příloha č. 27 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Technická specifikace ochranného prvku tabulky s registrační značkou a umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou

Ochranný prvek tabulky s registrační značkou má tvar obdélníku s vyobrazením písmen „CZ“.

Ochranný prvek tabulky s registrační značkou

Barva písmen CZ je shodná s barvou reflexní fólie na tabulce s registrační značkou. Prostor v obdélníku, kolem písmen CZ, má jinou barvu, než barva reflexní fólie na tabulce s registrační značkou.

Ochranný prvek na tabulce registrační značky umístěné na vozidle je viditelný pouze pod úhlem 30 stupňů, s tolerancí ±10 stupňů od vodorovné roviny procházející tímto prvkem.

Ochranný prvek je obsažen ve struktuře reflexní fólie tabulky s registrační značkou.

Ochranný prvek je vyroben tak, aby nedošlo k porušení vrchní vrstvy reflexní fólie.

Ochranný prvek nezmenšuje hodnoty reflexivity registrační značky, uvedené v příloze č. 26 k této vyhlášce.

Ochranný prvek není odstranitelný bez trvalého poškození reflexní fólie.

Umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm (sportovní)

rozměr 80 x 110 mm (sportovní)

rozměr 330 x 85 mm (sportovní)

rozměr 330 x 85 mm (sportovní)

“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Do 31. března 2021 lze vyrábět tabulky s registrační značkou podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Tabulky s registrační značkou podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze vydávat do vyčerpání jejich zásob.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Přesunout nahoru