Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 387/2020 Sb.Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

Částka 156/2020
Platnost od 30.09.2020
Účinnost od 01.01.2021 (za 2 měsíce)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

387

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. září 2020

o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje ocenění udělovaná Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) a podmínky pro jejich udělování.

§ 2

Udělení ocenění

(1) Ministerstvo může udělovat tato ocenění:

a) ocenění fyzické nebo právnické osobě za zásluhy o rozvoj justice a práva,

b) ocenění fyzické osobě za projevení talentu představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho řádné aplikace.

(2) Udělení ocenění podle odstavce 1 písm. a) musí být odůvodněno konkrétními skutečnostmi svědčícími o mimořádném nebo dlouhodobém přínosu pro českou justici a právo.

(3) Udělení ocenění podle odstavce 1 písm. b) musí být odůvodněno prokázáním výjimečných schopností v oblasti práva.

§ 3

Formy ocenění

Ocenění podle § 2 odst. 1 tvoří diplom a případně též ocenění v peněžní, nebo věcné formě, nebo jejich kombinace. Součet hodnot všech ocenění udělených ministerstvem v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 200000 Kč.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

Přesunout nahoru